Železnice Slovenskej republiky


Inštalačný program ELIS k cestovnému poriadku CP 2019/2020- vnútroštátne spoje a medzinárodné spoje


  • Aplikácia ELIS platí pre cestovný poriadok CP 2019/2020 od 15.12.2019 do 12.12.2020
  • Obsahuje dáta o spojoch SR a medzinárodných spojoch v rámci celej Európy
  • Informácie o dátach cestovného poriadku môžete zistiť v aplikácii ELIS v menu Pomoc/Informácie o cestovných poriadkoch
  • Aktualizácia dát: 24.9.2020.
  • Zmena cestovného poriadku ŽSR  CP 2019/2020 platná od 15.12.2019
  • Platnosť dát:  CP 2019/2020 do 12.12.2020.
  • Inštalačný súbor aplikácie  PCEuropa.exe  CP 2019/2020
  • Súbor s dátami pre spoje osobnej vlakovej dopravy k CP 2019/2020 pre Slovensko a pre medzinárodné spoje v rámci celej Európy Vlak20E_Sk.exe - samorozbaľovací súbor, aktualizácia dát: 24.9.2020


Právne dokumenty