ŽSR Reštaurácia Pannonia

ŽSR Reštaurácia pannonia


Kontakt

Reštaurácia Pannonia 

Otvorené Pondelok - Piatok
11:00 - 16:00 hod.

Sobota a nedeľa dohodnuté podujatia.


ZATVORENÁ, od 1.7.2021 zrušená

Sídlo: Bajkalská 41, 821 09 Bratislava
Kancelária:

+421 2 2029 5337
+421 903 829 142

pannonia@zsr.sk