Železnice Slovenskej republiky


Katalóg ubytovacích zariadení


KATALÓG   UBYTOVACÍCH  A   STRAVOVACÍCH   ZARIADENÍ
   V   SPRÁVE   ZSŽ  BRATISLAVA

 

 

 Ubytovacie a školiace zariadenie
 Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
 Reštaurácia PANNONIA
 Bajkalská 41, 821 09 Bratislava
                                                                                                               
   
 Turistická ubytovňa * Košice
Bajzova 14, 040 01 Košice
 Právne dokumenty