Železnice Slovenskej republiky


Závod služieb železníc


Prioritnou činnosťou Závodu služieb železníc (ZSŽ) je najmä vykonávanie obchodnej činnosti v rámci poskytovania služieb pri využití kapacít v oblasti stravovania, ubytovania a rekreačných služieb v zariadeniach ŽSR, zabezpečovanie vnútropodnikových výkonov v oblasti stravovania, ubytovania, rekondičných pobytov a zabezpečovanie školení, seminárov a medzinárodných rokovaní.

PeterVybostok.jpg

Ing. Peter Výbošťok

riaditeľ

Kontakt

Tel.: 02/2029 5855
Fax: 02/2029 7191
Email: Schmidtova.Adriana@zsr.sk
Adresa: Bajkalská 41, 821 09 Bratislava

Poznámka:
Informácie o vlakových spojoch v osobnej doprave Vám poskytnú na t.č. 18 188 (+421 2448 58 188). Právne dokumenty