Železnice Slovenskej republiky


Štúdia realizovateľnosti - ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná traťPrávne dokumenty