Príručky


Príručka popisuje podmienky, ktoré musí splniť žiadateľ, aby sa stal železničným podnikom (dopravcom).

Príručka pre objednávanie trás vlakov
Príručka popisuje, ako objednávať trasy pravidelných vlakov, trasy ad-hoc vlakov a trasy pre skúšobné jazdy železničných koľajových vozidiel.Dokumenty pre dopravcov