ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Meracia drezina