ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

kontakt.osoba: Kováčová


               

P.č.

Názov kurzu

Objednávateľ

Teoretická príprava od/do

Výcvik pred OS na VOJ/ činnosť na pracovisku

Odborná skúška

Miesto realizácie

Počet účastníkov

1.

Kurz na OS č. 24B1- 1,7,8 3. kurz (pokrač. z r. 2019)

 

od 7.10.2019

 -

 -

SIP Strečno

35

2.

Kurz na OS č. 24B1- 1,7,8 4. kurz (pokrač. z r. 2019)

 

od 25.11.2019

 -

 -

SIP Strečno

35

3.

Kurz na OS č. 24B1- 1,7,8 1. kurz

ZSSK Slovensko

od 23.3.2020

 -

 -

SIP Strečno

35

4.

Kurz na OS č. 24B1- 1,7,8 2. kurz

ZSSK Slovensko

od 25.5.2020

 -

 -

SIP Strečno

35

5.

Kurz na OS č. 24B1- 1,7,8 3. kurz

ZSSK Slovensko

od 13.7.2020

 -

 -

SIP Strečno

35

6.

Kurz na OS č. 24B1- 1,7,8 4. kurz

ZSSK Slovensko

od 12.10.2020

 -

 -

SIP Strečno

35

7.

Kurz na OS č. 51

ZSSK Slovensko

jar 2020

 -

 -

SIP Strečno

35

8.

Kurz na OS č. 51

ZSSK Slovensko

jeseň 2020

 -

 -

SIP Strečno

35

9.

OS č. 3 "Osobná doprava"

ZSSK Slovensko

február 2020

 -

 -

 -

35

10.

OS č. 3 "Osobná doprava"

ZSSK Slovensko

apríl 2020

 -

 -

 -

35

11.

OS č. 3 "Osobná doprava"

ZSSK Slovensko

jún 2020

 -

 -

 -

35

12.

OS č. 3 "Osobná doprava"

ZSSK Slovensko

september 2020

 -

 -

 -

35

13.

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 2,1,7,8 2. kurz (pokrač. z r. 2019)

ZSSK Slovensko

od 9.9.2019

 -

 -

SIP Strečno

20

14.

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 2,1,7,8 3. kurz (pokrač. z r. 2019)

ZSSK Slovensko

od 4.11.2019

 -

 -

SIP Strečno

20

15.

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 2,1,7,8 + vlečky 1. kurz

ZSSK CARGO a. s.

od 30.3.2020

 -

 -

SIP Strečno

20

16.

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 2,1,7,8               2. kurz

ZSSK CARGO a. s.

od 21.9.2020

 -

 -

SIP Strečno

20

17.

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 2,1,7,8 + vlečky  3. kurz

ZSSK CARGO a. s.

Od 26.10.2020

 -

 -

SIP Strečno

20

18.

Kurz na OS číslo 25/ B2 - "Rušňovodič- Traťový strojník"

OR Trnava, OR Košice, OR Zvolen, OR Žilina

24.2.2020

 -

 -

IV Bratislava

25

19.

Kurz na OS číslo 25/ B2 - "Rušňovodič- Traťový strojník"

OR Trnava, OR Košice, OR Zvolen, OR Žilina

Od 19.10.2020

 -

 -

IV Košice

25

               
               
               

Kontaktná osoba: Mgr. Kováčová Alena 920/5113

       

stiahnuť súbor

 

Objednávky na teoretickú prípravu:

Mináriková Veronika, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: minarikova.veronika@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5013

Kováčová Alena, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: kovacova.alena1@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5113

 

ŽSR ÚIVP si vyhradzuje právo na zmenu termínov, miesta konania, ceny a rozsahov VVA. Skutočná cena za poskytnuté služby bude stanovená na základe rozvrhu hodín a skutočne odobratých služieb ubytovania a stravovania.

Bližšie informácie o uvedených vzdelávacích aktivitách nájdete v Ponukovom katalógu služieb. 

Objednávky na psychologické vyšetrenie:

Región Bratislava

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: psychologia.bratislava@zsr.sk
Tel.: 02/2029 2822
Tel.: 02/2029 4151
Mobil: 0903 254 403

Región Zvolen

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Masarykova 294/3
960 02 Zvolen

E-mail: psychologia.zvolen@zsr.sk
Tel.: 045/229 3267
Mobil: 0914 321 329

 

Región Košice

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Staničné námestie 11
040 01 Košice

E-mail: psychologia.kosice@zsr.sk
Tel.: 055/229 2721
Tel.: 055/229 2722