ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Dôležité kontakty


Telefónny zoznam zamestnancov ŽSR ÚIVP

(zverejnené v čase mimoriadnych opatrení súvisiacich s vírusom COVID 19)

Vedenie ÚIVP

doc. Ing. Peter Blaho, PhD., MBA

Riaditeľ

0911064705

blaho.peter@zsr.sk

Ing. Vladimír Krištofík

Procesný manažér (v prípade nedostupnosti R ÚIVP)

0903755784

kristofik.vladimir@zsr.sk

OBLASŤ VZDELÁVANIA

Oddelenie vzdelávania a marketingu

Mgr. Radoslav Jurčina

Vedúci oddelenia

0904972591

jurcina.radoslav@zsr.sk

E-learningové vzdelávanie

Bc. Igor Ivanič

Manažér pre e-learning a projekty MA

0903712391

ivanic.igor@zsr.sk

Bc. Janka Ivaničová

Inšpektor pre školenie

0911710811

ivanicova.janka@zsr.sk

Inštitút vzdelávania Bratislava

Bc. Igor Sovič

Prednosta IV

0911591144

sovic.igor@zsr.sk

Mgr. Martin Galata

Projektový manažér IV

0904555259

galata.martin@zsr.sk

Inštitút vzdelávania Žilina

Bc. Janka Vojtečková

Prednostka IV

0903254395

vojteckova.janka@zsr.sk

Inštitút vzdelávania Zvolen

Mgr. Valér Kocka 

Prednosta IV

0904928328

kocka.valer@zsr.sk

Inštitút vzdelávania Košice

Ing. Jaroslav Sakáč

Prednosta IV

0911105709

sakac.jaroslav@zsr.sk

PaeDr. Ľubomír Kaľavský, PhD.

Projektový manažér IV

0903441472

kalavsky.lubomir@zsr.sk

OBLASŤ PSYCHOLÓGIE /Základné pracovisko psychológie

Mgr. Nina Letková

Prednostka ZPP - hlavný psychológ

0904 856 846

letkova.nina@zsr.sk

OBLASŤ UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽIEB

 Úsek služieb ubytovania a stravovania

Ing. Zuzana Hudáková

Vedúca oddelenia

0911752777

hudakova.zuzana@zsr.sk

Stredisko internátnej prípravy Strečno

Jozef Diky

Vedúci SIP

0902895351

diky.jozef@zsr.sk

Ing. Vanda Janoušová

Admin.-tech. špecialista

0903221730

janousova.vanda@zsr.sk

Účelové zariadenie Starý Smokovec

Ing. Monika Pleteníková

Vedúca ÚZ

0911643680

pletenikova.monika@zsr.sk

Ubytovacie a školiace zariadenie Bratislava

Ing. Jurij Rajec

Vedúci UŠZ

0904526360

rajec.jurij@zsr.sk

Mgr. Marek Gašparík

Špecialista marketingu a obchodu

0911086720

gasparik.marek@zsr.sk

Ubytovacie a školiace zariadenie Košice

Mgr. Mária Gadušová

Vedúca UŠZ 

0911758777

gadusova.maria@zsr.sk

Valéria Hvizdáková

Špecialista marketingu a obchodu

0911643682

hvizdakova.valeria@zsr.sk