Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt


Podmienky prístupu k železničnej infraštruktúre 2013  

Príloha A  –  Slovník použitých pojmov   

Príloha B  –  Rámcová dohoda – vzor   

Príloha C    Zmluva o prístupe k železničnej infraštruktúre – vzor     

Príloha D1 – Zjednodušené technologické postupy úkonov pri vlakoch ND  

Príloha D2 – Zoznam ŽST, v ktorých neplatia zjednodušené technologické postupy  úkonov      

Príloha E  –  Zoznam tratí v správe ŽSR     

Príloha F  –  Kategórie tratí 1-6  

Príloha G  –  Zoznam dopravných bodov podľa tratí a ich kategórie     

Príloha H  –  Trate s výlukou dopravnej služby          

Príloha I   –  Technické vybavenie železničných staníc    

Príloha J  -   Charakteristika tratí      

Príloha K   – Technické vybavenie staníc pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v OR Trnava a Žilina a v OR Košice a Zvolen    

Príloha L  –   Stanice so službou posunu a TK    

Príloha M  –  Podmienky prečerpávania PHM    

Príloha N  –  Harmonogram tvorby GVD   

Príloha O  –  Kapacita železničnej siete v správe ŽSR a mapa 
                     Kapacitná analýza      
 

Príloha P1 – Objednávka trasy vlakov osobnej dopravy do GVD   

Príloha P2 – Objednávka ad-hoc trasy vlakov  

Príloha R  –  Objednávka na zaradenie a jazdu posilových a mimoriadnych vozňov v pravidelnom vlaku osobnej dopravy        

Príloha S  –  Smernica pre poskytovanie doplnkových služieb železničnej infraštruktúry v správe ŽSR a vzor zmluvy         

Príloha T  –  Produktový katalóg doplnkových služieb ŽSR  platný od 1.6.2013 do 31.12.2013 a platný od 1.1.2014 

Príloha U  –  Pokyny k doplnkovým službám posunu a technickej kancelárie poskytované ŽSR pre železničné podniky    

Príloha V  –  Výnos č. 3/2010 Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre a jeho zmena Výnos č. 7/2012     


Katalóg voľných trás pre GVD 2012/2013    
      
Stanovisko manažéra infraštruktúry k prevádzke železničných vozidiel zahraničných dopravcov, resp. železničných vozidiel vyrobených v inom členskom štáte alebo v štáte európskeho hospodárskeho priestoru, na tratiach Železníc Slovenskej republiky   

Prechodnosť
hnacích dráhových vozidiel na tratiach ŽSR rozchodu 1435 a 1520 mm.   

Tabuľky prechodnosti hnacích dráhových vozidiel    

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky