Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt

D  |
DP  |
E  |
Hm  |
M  |
O  |
Ok  |
Op  |
PMR  |
R  |
S  |
Sei  |
SR  |
T  |
TR  |
TS  |
V  |
Z  |
ZS  |
Značka Názov predpisu Účinnosť od Zmeny
Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky 11.12.2011
Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky 01.01.2014
Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR 01.09.2014  1/ 01.01.2015
Z 4 Posudzovanie psychickej spôsobilosti  01.01.2012  
Z 6 Priechodnosť tratí ŽSR 01.07.2010  
Z 7 Mimoriadne zásielky 01.07.2010  
Z 8 Pravidlá prevádzky koľajových vozidiel 01.10.2013
Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR 01.10.2011  
Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI) 01.01.2016
Z 12 Železničné priecestia a priechody 01.01.2011 1/01.12.2011 2/01.01.2013
Z 14 Pravidlá prevádzkovej komunikácie  01.10.2013
Z 15 Pravidlá prevádzkových informácií  01.07.2011  
Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti   01.01.2016

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 Železnice Slovenskej republiky