Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Kontakt

D  |
DP  |
E  |
Hm  |
M  |
O  |
Ok  |
Op  |
PMR  |
R  |
S  |
Sei  |
SR  |
T  |
TR  |
TS  |
V  |
Z  |
ZS  |
Značka Názov predpisu Účinnosť od Zmeny
Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky 11.12.2011
Z 2

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky

01.01.2014

Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR

01.09.2014

 1/ 01.01.2015
Z 4
Posudzovanie psychickej spôsobilosti 

01.01.2012

 
Z 6 Priechodnosť tratí ŽSR

01.07.2010

 
Z 7 Mimoriadne zásielky

01.07.2010

 
Z 8
Pravidlá prevádzky koľajových vozidiel

01.10.2013

Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR

01.10.2011

 
Z 10
Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI)

01.03.2014

Z 12 Železničné priecestia a priechody

01.01.2011

1/01.12.2011 2/01.01.2013

Z 14
Pravidlá prevádzkovej komunikácie 

01.10.2013

Z 15
Pravidlá prevádzkových informácií 

01.07.2011

 
Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti 

 09.12.2007

1/01.01.2010
2/01.01.2011

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 Železnice Slovenskej republiky