Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
Projekty EÚ - Projekty spolufinancované EÚ

Zoznam projektov spolufinancovaných z fondov EÚ:
  

Operačný

program

Integrovaná

infraštruktúra

2014 - 2020

      Na zozname pripravovaných projektov sa pracuje.
CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Kohézny fond -

Operačný

program

Doprava

2007 - 2013

Prioritná os č.1:

  

Prioritná os č.3
Prioritná os č.4
TEN-T
Štrukturálne fondy

Kohézny fond
2004 - 2006

ISPA / KF:

                                 

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008-2017 Železnice Slovenskej republiky