O NÁS
PRODUKTY A SLUŽBY
• Akreditované skúšobné laboratórium
• COO NSD
• Ústredné železničné metrologické stredisko
• Ústredné defektoskopické stredisko železníc
• Meranie, monitoring, diagnostika
• UTZ (revízie, kontroly, skúšky)
  •• Oznamovacia a zabezpečovacia technika
  •• Energetika a elektrotechnika
  •• Železničné trate a stavby
• Technické kontroly
• Expertná odborná a konzultačná činnosť
• Múzejno – dokumentačná činnosť
KONTAKTY

UTZ (revízie, kontroly, skúšky)

  
  

KONTAKT

  
 

Ing. Vladimír KAČMARČÍK

 

vedúci úseku prevádzky

Mobil:

+421 903 701855

Tel.:

+421 51 229 3360

E-mail:

Kacmarcik.Vladimir@zsr.sk

  
 

Ing. Štefan KOLIBAČ

 

prednosta Sekcie OZT

Mobil:

+421 902 929729

Tel.:

+421 41 229 5341

E-mail:

Kolibac.Stefan@zsr.sk

  
 

Ing. Jaromír AMBRIŠKO

 

prednosta Sekcie EaE

Mobil:

+421 903 909412

Tel.:

+421 51 229 3390

E-mail:

Ambrisko.Jaromir@zsr.sk

  
 

Bc. Štefan KLOBUŠOVSKÝ

 

prednosta Sekcie ŽTS

Mobil:

+421 903 909413

Tel.:

+421 51 229 3380

E-mail:

Klobusovsky.Stefan@zsr.sk

  

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC

Hviezdoslavova 31

010 02 Žilina

© 2008-2013 Železnice Slovenskej republiky