O nás - Organizačné útvary - Výskumný a vývojový ústav železníc - Produkty a služby - Expertná odborná a konzultačná činnosť

 

O NÁS
PRODUKTY A SLUŽBY
• Akreditované skúšobné laboratórium
• COO NSD
• Ústredné železničné metrologické stredisko
• Ústredné defektoskopické stredisko železníc
• Meranie, monitoring, diagnostika
• UTZ (revízie, kontroly, skúšky)
• Technické kontroly
• Expertná odborná a konzultačná činnosť
• Múzejno – dokumentačná činnosť
KONTAKTY

EXPERTNÁ ODBORNÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

 
 
Produkty a služby ponúkame v oblastiach:

KONTAKT

  
 

Ing. Vladimír HERDA, CSc.

 

riaditeľ

Mobil:

+421 903 528 041

Tel.:

+421 2 2029 5090

Fax:

+421 2 2029 2035

E-mail:

Herda.Vladimir@zsr.sk

  
 

Ing. Miroslav ĎURKOVSKÝ

 

vedúci úseku RMaA

Mobil:

+421 903 616787

Tel.:

+421 41 229 1346

E-mail:

Durkovsky.Miroslav@zsr.sk

  
 

Ing. Vladimír KAČMARČÍK

 

vedúci úseku prevádzky

Mobil:

+421 903 701855

Tel.:

+421 51 229 3360

E-mail:

Kacmarcik.Vladimir@zsr.sk

  

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC

Hviezdoslavova 31

010 02 Žilina

© 2008-2013 Železnice Slovenskej republiky