Služby z oblasti informatiky
Dátové sklady
Datacentrum
Outsourcing servisu výpočtovej techniky
Prenájom školiacich priestorov
Objednávanie služieb z oblasti informatiky
Telekomunikačné služby
Služby z oblasti telekomunikačnej infraštruktúry

..:: Služby z oblasti informatiky ::..

Železničné telekomunikácie Bratislava patria medzi významných poskytovateľov služieb z oblasti informatiky a informačných technológií na Slovensku. Počas mnohoročnej histórie vyvinuli a prevádzkujú celú radu informačných systémov a produktov podľa požiadaviek zákazníkov najmä v oblasti dopravy a logistiky. Najväčšími zákazníkmi ŽT sú ŽSR, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. a Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., pre ktorých sme vyvinuli, implementovali a v súčasnosti prevádzkujeme množstvo informačných systémov. Zabezpečujeme prevádzku tisícok počítačov a komunikačnú infraštruktúru vrátane prevádzky serverov s kľúčovými aplikáciami, ktoré zabezpečujú chod nákladnej a osobnej železničnej dopravy. Prevádzka a správa informačných systémov je zabezpečovaná skúseným tímom špecialistov na technologických zariadeniach, ktoré spĺňajú tie najvyššie kritériá kvality a bezpečnosti. Reklamácie a požiadavky zákazníkov sú riešené s podporou ServiceDesku (Hotline) a Zákazníckeho centra.

ŽT v oblasti IT poskytujú a zabezpečujú:


 • služby komplexného outsourcingu ICT pre interných a externých zákazníkov
 • služby aplikačnej podpory a konzultačnej činnosti pri nasadzovaní a budovaní ICT i pri inovácii existujúcich IS
 • služby bezpečnostného manažmentu pre riešenia zákazníkov
 • služby medzinárodnej výmeny dát v rámci železničnej dopravy medzi európskymi železnicami
 • služby non–stop prevádzky IS zákazníkov v datacentrách - hlavnom a záložnom
 • služby návrhu dizajnu, vytvorenia, údržby a prevádzky internetových a intranetových stránok pre ŽSR
 • prevádzka rozsiahlych dátových skladov (Data Warehouse)
 • outsourcing servisu výpočtovej techniky
 • služby riadenia incidentov (SPOC) s previazanosťou na služby riadenia problémov, následného riadenia zmien až po výkon riadenia konfiguračných databáz
 • prenájom klimatizovaných školiacich a zasadacích miestností v Bratislave s možnosťou zapožičania technického vybavenia (dataprojektor, premietacie plátno, PC, TV, video, tabuľa, písacie potreby a pod.).

Z množstva IT projektov, ktoré ŽT vyvinuli a v súčasnosti prevádzkujú pre svojich najväčších zákazníkov, sú svojím významom kľúčové nasledovné projekty:


 • Technologický informačný systém "TIS" pre ŽSR – systém riadenia dopravy a informačný systém infraštruktúry
 • Ekonomický informačný systém SAP
 • Informačný systém pre komplexné vybavovanie cestujúcich "iKVC"
 • Informačný systém prevádzky "ISP"


 
© 2008-2015 Železnice Slovenskej republiky