Služby z oblasti informatiky
SAP R/3
Dátové sklady
Datacentrum
Outsourcing servisu výpočtovej techniky
Prenájom školiacich priestorov
Objednávanie služieb z oblasti informatiky
Telekomunikačné služby
Služby z oblasti telekomunikačnej infraštruktúry

..:: Služby z oblasti informatiky ::..

Železničné telekomunikácie Bratislava patria medzi významných poskytovateľov služieb z oblasti informatiky a informačných technológií na Slovensku. Počas mnohoročnej histórie vyvinuli a prevádzkujú celú radu informačných systémov a produktov podľa požiadaviek zákazníkov najmä v oblasti dopravy a logistiky. Najväčšími zákazníkmi ŽT sú ŽSR, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. a Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., pre ktorých sme vyvinuli, implementovali a v súčasnosti prevádzkujeme množstvo informačných systémov a najrôznejších modulov IS SAP R/3. Zabezpečujeme prevádzku tisícok počítačov a komunikačnú infraštruktúru vrátane prevádzky servrov s kľúčovými aplikáciami, ktoré zabezpečujú chod nákladnej a osobnej železničnej dopravy. Prevádzka a správa informačných systémov je zabezpečovaná skúseným tímom špecialistov na technologických zariadeniach na celom území Slovenska, ktoré spĺňajú tie najvyššie kritériá kvality a bezpečnosti. Reklamácie a požiadavky zákazníkov rieši vlastný ServiceDesk.

ŽT v oblasti IT poskytujú a zabezpečujú:


 • služby aplikačného manažmentu počas celého životného cyklu projektov
 • služby komplexného outsourcingu ICT pre externých zákazníkov
 • služby konzultačnej činnosti pri nasadzovaní ICT, pri budovaní ICI a pri inovácii existujúcich IS
 • služby bezpečnostného manažmentu pre riešenia zákazníkov
 • služby medzinárodnej výmeny dát v rámci železničnej dopravy medzi európskymi železnicami
 • služby non–stop prevádzky IS zákazníkov v datacentrách - hlavnom a záložnom
 • realizácia špecifického informačného systému na kľúč
 • služby návrhu dizajnu, vytvorenia, údržby a prevádzky internetových a intranetových WWW stránok
 • prevádzka rozsiahlych dátových skladov (Data Warehouse)
 • outsourcing servisu výpočtovej techniky
 • služby vykonávania akceptačných testov pre zákazníkov s vyhotovením protokolu výsledkov vykonaných testov.
 • služby riadenia incidentov (SPOC) s previazanosťou na služby riadenia problémov, následného riadenia zmien až po výkon riadenia konfiguračných databáz
 • prevádzku a aktualizáciu elektronického cestovného poriadku osobnej prepravy - ELIS
 • prenájom klimatizovaných školiacich a zasadacích miestností v Bratislave s možnosťou zapožičania technického vybavenia (dataprojektor, premietacie plátno, PC, TV, video, tabuľa, písacie potreby a pod.).

Z množstva IT projektov, ktoré ŽT vyvinuli a v súčasnosti prevádzkujú pre svojich najväčších zákazníkov, sú svojím významom kľúčové nasledovné projekty:


 • Prevádzkový informačný systém ŽSR/ Integrovaný riadiaci a informačný systém nákladnej prepravy - PIS / IRIS-N
 • prevádzka rozsiahlych dátových skladov (Data Warehouse)
 • Informačný systém pre komplexné vybavovanie cestujúcich (predaj cestovných dokladov) - IS iKVC
 • Informačný systém infraštruktúry - ISI
 • Komplexný podnikový ekonomický informačný systém - SAP R/3


 
© 2008-2013 Železnice Slovenskej republiky