Informatika
Služby z oblasti informatiky
ponuka externým zákazníkom
Služby z oblasti informatiky Služby Datacentra - Housing Služby Datacentra Medzinárodná výmena dát Servis výpočtovej techniky Prenájom školiacich priestorov Service Desk Objednávanie služieb z oblasti informatiky
Rámcový profil
Železničné telekomunikácie Bratislava patria medzi významných poskytovateľov služieb z oblasti informatiky a informačných technológií na Slovensku. Počas mnohoročnej histórie vyvinuli a prevádzkujú celú radu informačných systémov a produktov podľa požiadaviek zákazníkov. Prevádzkované informačné systémy sú najmä z oblastí dopravy a logistiky, ktoré podporujú chod nákladnej a osobnej železničnej dopravy. Prevádzka a správa informačných systémov je zabezpečená skúseným tímom špecialistov na technologických zariadeniach, ktoré spĺňajú tie najvyššie kritériá kvality a bezpečnosti. Požiadavky zákazníkov a reklamácie sú riešené s podporou Hotline - Service desku a Zákazníckeho centra.


Zabezpečujeme prevádzku komunikačnej infraštruktúry vrátane:
  • Koncových zariadení
  • Hlavného a záložného Datacentra
  • Dátových skladov
  • Medzinárodnej výmeny dát
  • Zákazníckeho centra

Najväčšími zákazníkmi ŽT sú:
  • ŽSR - interný zákazník,
  • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Z množstva IT projektov, ktoré ŽT vyvinuli a v súčasnosti prevádzkujú pre svojich najväčších zákazníkov, sú svojím významom kľúčové nasledovné projekty:V oblasti IT poskytujeme a zabezpečujeme služby: pre ŽSR pre externých zákazníkov
služby aplikačnej a konzultačnej podpory pri nasadzovaní a budovaní ICT i pri inovácii prevádzkovaných IS symbol_ok symbol_ok
bezpečnostného manažmentu pre riešenia zákazníkov symbol_ok  
medzinárodnej výmeny dát v rámci železničnej dopravy medzi európskymi železnicami symbol_ok symbol_ok
non–stop prevádzky IS zákazníkov v datacentrách - hlavnom a záložnom
„Služby Datacentra“
„Služby Datacentra – HOUSING“
symbol_ok symbol_ok
návrhu dizajnu, vytvorenia, údržby a prevádzky internetových a intranetových stránok symbol_ok  
prevádzky dátových skladov (Data Warehouse) symbol_ok  
servisu výpočtovej techniky symbol_ok symbol_ok
riadenia incidentov (SPOC) s previazanosťou na služby riadenia problémov, následného riadenia zmien až po výkon riadenia konfiguračných databáz - „Service Desk“ symbol_ok symbol_ok
prenájmu klimatizovaných školiacich a zasadacích miestností v Bratislave

symbol_ok symbol_ok
O nás Produkty a služby On line Infraštruktúra Kontakt
© 2008-2017 Železnice Slovenskej republiky