O nás
Systém riadenia kvality
Profil spoločnosti História Poslanie Vízia Logo spoločnosti Systém riadenia kvality Certifikáty Licencie Referencie Napísali o nás
Manažment kvality

ŽT majú sídlo v Bratislave s celkovým počtom 342 zamestnancov k 01.03.2017. Sieť rovnomerne rozmiestnených regionálnych pracovísk: Bratislava, Žilina, Leopoldov, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Košice a Čierna nad Tisou pokrýva potreby zákazníkov na celom území Slovenskej republiky.

Organizačne sa ŽT vyvíjajú v súlade s nastaveným modelom procesne riadenej organizácie orientovanej na poskytovanie služieb zákazníkom.


Marec 2003Udelený certifikát ISO 9001:2000 pre systém manažérstva kvality v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb.
 
December 2004 Úspešne obhájenie a rozšírenie platnosti certifikátu na celý rozsah vykonávaných telekomunikačných činností.
 
August 2006 V auguste 2006 prichádza k zlúčeniu Železničných telekomunikácií a Strediska informatiky a k rozšíreniu oblasti poskytovaných produktov a služieb, ktoré boli po zavedení princípov riadenia kvality do ich činnosti úspešne certifikované - Marec 2008.
 
Marec 2008 Železničné telekomunikácie úspešne obhájili a rozšírili oblasť platnosti certifikátu na poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb pre celý rozsah činností.
 
Marec 2010 Železničné telekomunikácie úspešne zvládli prechod na novú verziu normy ISO 9001:2008 a bol im udelený certifikát pre systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 na poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb.
 
Marec 2011 Železničné telekomunikácie na recertifikačnom audite úspešne obhájili platnosť certifikátu pre systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 na poskytovanie telekomunikačných a informatických služieb.
 
Marec 2012 Rozsiahle organizačné zmeny realizované v júli 2011 vyžadovali kompletnú revíziu procesného modelu organizácie a systému riadenia kvality. Všetky potrebné zmeny boli implementované do procesného riadenia a verifikované internými auditmi. Potvrdením správnosti našich krokov je úspešné obhájenie certifikátu pred certifikačnou autoritou.
 
Február 2013 Železničné telekomunikácie úspešne absolvovali kontrolný audit a obhájili platnosť certifikátu pre systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2009 na poskytovanie telekomunikačných a informatických služieb.
 
Hlavným prínosom systému manažmentu kvality je zefektívnenie riadiacich a zákazníckych procesov a orientácia na neustále zvyšovanie spokojnosti zákazníkov Železničných telekomunikácií. Efektívnou centralizáciou riadenia obchodného prípadu s následnou operatívnou distribúciou prevádzkových činností vo všetkých regiónoch Slovenska získal zákazník ŽT výhodnejší a rýchlejší prístup k poskytovaným službám.
O nás Produkty a služby On line Infraštruktúra Kontakt
© 2008-2017 Železnice Slovenskej republiky