O nás
Profil spoločnosti
Profil spoločnosti História Poslanie Vízia Logo spoločnosti Systém riadenia kvality Certifikáty Licencie Referencie Napísali o nás
Integrovaný poskytovateľ komplexných informačno-komunikačných služieb

Železničné telekomunikácie Bratislava (ďalej len ŽT) sú najväčšou vnútornou organizačnou jednotkou ŽSR poskytujúcou širokú paletu služieb z oblastí informatiky a telekomunikácií so zmluvne garantovanými parametrami kvality.

V poskytovaní služieb sa ŽT opierajú o odborné know–how, moderné technológie, viac ako 150 ročné skúsenosti s poskytovaním telekomunikačných služieb, ale najmä o vlastnú zálohovanú optickú sieť, ktorá sa tiahne po celom území Slovenska s pripojením peeringových centier SIX, Sitel a prirodzene na zahraničných partnerov vo všetkých susedných krajinách.

Centralizované dátové sklady, serverové farmy, servisné, obchodné a ďalšie špecializované pracoviská ŽT sú regionálne rozmiestnené po celom území Slovenska tak, aby boli schopné rýchlo a kvalitne uspokojiť info-komunikačné potreby aj tých najnáročnejších zákazníkov.

ŽT vlastnia certifikát pre systém manažérstva podľa normy EN ISO 9001:2009, udelený firmou EUROCERT na poskytovanie telekomunikačných a informatických služieb.

Železničné telekomunikácie pôsobia v organizáciách: IT asociácia Slovenska (ITAS), Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu (SSSI) a Fórum pre komunikačné technológie (CTF).
 
IT ASOCIÁCIA SLOVENSKA Slovenská spoločnosť pre systémovú intgráciu Fórum pre komunikačné technológie
 
Najvýznamnejšími zákazníkmi ŽT sú:

- ŽSR,
- Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
- Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Ďalšími významnými zákazníkmi je množstvo telekomunikačných operátorov a lokálnych poskytovateľov Internetu vrátane prevádzkovateľa akademickej siete SANET a ďalšie významné spoločnosti s decentralizovanou pôsobnosťou.
O nás Produkty a služby On line Infraštruktúra Kontakt
© 2008-2017 Železnice Slovenskej republiky