Kontakt
Fakturačné údaje
Obchodné kancelárie Zákaznícke centrum Hotline - Service desk Sídlo Fakturačné údaje
Pre správne adresovanie faktúr do našej spoločnosti, Vás žiadame o dodržanie nižšie uvedených údajov.
Obchodné meno ŽSR
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Konečný príjemca ŽSR-Železničné telekomunikácie, Bratislava
Kováčska 3
832 06 Bratislava
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
31364501
2020480121
SK 2020480121
Tatra banka, a.s.
  Čislo účtu v BBAN:
Kód banky:
BIC:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
2647000078
1100
TATRSKBX
SK14 1100 0000 0026 4700 0078
 
Všeobecná úverová banka, a.s.
  Čislo účtu v BBAN:
Kód banky:
BIC:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
35-4700012
0200
SUBASKBX
SK11 0200 0000 3500 0470 0012
 
Slovenská sporiteľňa, a.s.
  Čislo účtu v BBAN:
Kód banky:
BIC:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
0011446542
0900
GIBASKBX
SK94 0900 0000 0000 1144 6542
O nás Produkty a služby On line Infraštruktúra Kontakt
© 2008-2017 Železnice Slovenskej republiky