Infraštruktúra
Topológia siete
Topológia siete Referenčná ponuka
O telekomunikačnej sieti ŽT

Dlhodobé skúsenosti ŽT s budovaním a prevádzkou rôznych typov infraštruktúry potvrdzuje fakt, že vybudovala a prevádzkuje na dĺžke 3300 km železničných tratí najväčšiu alternatívnu telekomunikačnú infraštruktúru v SR.

Tvoria ju nasledovné typy sietí:

- WAN (IP/MPLS),
- metropolitné siete

a stovky LAN sietí, prostredníctvom ktorých je zabezpečené prepojenie stoviek telekomunikačných objektov a poskytovanie desiatok tisíc hlasových, dátových a transportných služieb.

Dohľad nad infraštruktúrou zabezpečuje vlastné monitorovacie pracovisko nepretržite 24 hodín denne.

Servis infraštruktúry zabezpečujú servisné tímy pokrývajúce celé územie Slovenska tak, aby boli schopné v krátkej dobe odstrániť prípadnú poruchu.
 
Mapy:

Mapa vysokokapacitnej optickej siete - body.pdf
 
Technická špecifikácia účastníckych rozhraní pre:

Prenájom pevných digitálnych okruhov a prístupu do siete Internet.pdf
Pripojenie do verejnej telefónnej siete.pdf
O nás Produkty a služby On line Infraštruktúra Kontakt
© 2008-2017 Železnice Slovenskej republiky