O NÁS
PRODUKTY A SLUŽBY
• Akreditované skúšobné laboratórium
  •• Poverenia, osvedčenia
  •• Špecifikácia činností
  •• Spolupracujúce subjekty
  •• Členstvo v organizáciách
• COO NSD
• Ústredné železničné metrologické stredisko
• Ústredné defektoskopické stredisko železníc
• Meranie, monitoring, diagnostika
• UTZ (revízie, kontroly, skúšky)
• Technické kontroly
• Expertná odborná a konzultačná činnosť
• Múzejno – dokumentačná činnosť
KONTAKTY

AKREDITOVANÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

 
 
V rámci Akreditovaného skúšobného laboratória VVÚŽ sa zabezpečujú:
 
  • činnosti predovšetkým pre správcov železničnej infraštruktúry a výrobcov a prevádzkovateľov koľajových vozidiel,
  • posudzovanie zhody technických požiadaviek na prevádzkovú a technickú previazanosť prvkov a subsystémov koľajových vozidiel, infraštruktúry, energie a riadenia a zabezpečovanie európskeho železničného systému,
  • akreditované činnosti spojené so skúšaním koľajových vozidiel, zariadení a materiálov železničnej infraštruktúry.

KONTAKT

  
 

Ing. Miroslav ĎURKOVSKÝ

 

vedúci SL VVÚŽ

 

pracovisko SL VVÚŽ Žilina

Mobil:

+421 903 616787

Tel.:

+421 41 229 1346

E-mail:

Durkovsky.Miroslav@zsr.sk

  
 

Ing. Vladimír POLAKOVIČ

 

zástupca vedúceho SL VVÚŽ

 

pracovisko SL VVÚŽ Bratislava

Mobil:

+421 903 440910

Tel.:

+421 2 2029 5330

E-mail:

Polakovic.Vladimir@zsr.sk

  
 

Ing. Juraj FÁBRY

 

zástupca vedúceho SL VVÚŽ

 

pracovisko SL VVÚŽ Vrútky

Mobil:

+421 911 042310

Tel.:

+421 43 229 4477

E-mail:

Fabry.Juraj@zsr.sk

  
 

Ing. Jaromír AMBRIŠKO

 

zástupca vedúceho SL VVÚŽ

 

pracovisko SL VVÚŽ Vrútky

Mobil:

+421 903 909412

Tel.:

+421 51 229 3390

E-mail:

Ambrisko.Jaromir@zsr.sk

  

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC

Skúšobné laboratórium VVÚŽ

Nobelova 50

836 02 Bratislava

© 2008-2013 Železnice Slovenskej republiky