O NÁS
• Organizačné usporiadanie
• Partneri
• Členstvo v organizáciách
• História
PRODUKTY A SLUŽBY
KONTAKTY

O NÁS

 

Pracoviská technického rozvoja (PTR) Košickej a Bratislavskej dráhy v Čiernej nad Tisou, Vrútkach a Bratislave , ktoré vznikli v roku 1959 prešli neskôr v roku 1963 transformáciou na Projekčné, konštrukčné - vývojové pracoviská (PKVP) v Bratislave a vo Vrútkach.

V roku 1971 boli pracoviská PKVP začlenené do Výskumného ústavu železničného (VÚŽ). Po vzniku samostatnej Slovenskej Republiky v roku 1993 a súčasnom rozdelení ČSD na ČD a ŽSR, boli pracoviská VÚŽ na Slovensku aj so strediskami technického rozvoja začlenené do Výskumného a vývojového ústavu železničného Bratislava, ktorý sa v roku 1994 transformoval na Ústav rozvoja železníc (ÚRŽ) a konečne v roku 1997 na Výskumný a vývojový ústav železníc (VVÚŽ). Významným krokom v roku 2010 bolo zlúčenie Technickej ústredne infraštruktúry (TUI) a Výskumného a vývojového ústavu železníc na komplexný subjekt, ktorému ostal názov Výskumný a vývojový ústav železníc.

Úlohou VVÚŽ a jeho akreditovaného skúšobného laboratória je výkon merania, monitoringu a diagnostiky pre subsystémy železníc a ich prvky. Významnou činnosťou je výkon defektoskopie, metrológie a revízií UTZ, aktivity v rámci tvorby a realizácii technického a inovačného rozvoja železníc, riešenie úloh aplikovaného výskumu a vývoja a podiel na úlohách, vyplývajúcich pre železnice z platnej legislatívy.

 

Katalóg činností VVÚŽ

Katalóg činností VVÚŽ

 

KONTAKT

  
 

Ing. Vladimír HERDA, CSc.

 

riaditeľ

Mobil:

+421 903 528 041

Tel.:

+421 2 2029 5090

Fax:

+421 2 2029 2035

E-mail:

Herda.Vladimir@zsr.sk

  
 

Ing. Miroslav ĎURKOVSKÝ

 

vedúci úseku RMaA

Mobil:

+421 903 616787

Tel.:

+421 41 229 1346

E-mail:

Durkovsky.Miroslav@zsr.sk

  
 

Ing. Vladimír KAČMARČÍK

 

vedúci úseku prevádzky

Mobil:

+421 903 701855

Tel.:

+421 51 229 3360

E-mail:

Kacmarcik.Vladimir@zsr.sk

  

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC

Hviezdoslavova 31

010 02 Žilina

© 2008-2013 Železnice Slovenskej republiky