Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
Úvod  |

 

Dom kultúry ŽSR je účelovým kultúrno-spoločenským a vzdelávacím zariadením Železníc Slovenskej republiky. Poskytuje priestor pre účelné využívanie voľného času nielen železničiarom, ale aj deťom, mládeži a ostatným obyvateľom mesta Zvolen i celého regiónu. Zastrešuje záujmovo-umelecké kolektívy: Folklórny súbor železničiarov MARÍNA, Detský folklórny súbor železničiarov ZORNIČKA a DIVADLO ZELIENKA. Nachádza sa tu tiež knižnica a čitáreň s ponukou literatúry pre širokú verejnosť. V priestoroch DK ŽSR sa konajú pravidelné aktivity rôznych žánrov záujmovo-umeleckého a klubového charakteru, tanečné kurzy, kurzy modelingu, kurzy účtovníctva, kurzy vizážistiek ap.  Okrem pravidelných aktivít DK ŽSR poskytuje možnosť krátkodobého i dlhodobého prenájmu miestností na rôzne typy akcií ako sú kultúrne programy, vzdelávacie aktivity, plesy, svadby, stužkové slávnosti, tanečné venčeky, súťažno-zábavné programy, workshopy, schôdze, konferencie, prezentačné, reklamné a predajné akcie, výstavnícku činnosť a iné. Vyberte si z našej ponuky, radi Vás privítame v priestoroch DK ŽSR.

   Program DK ŽSR November 2017 

  Folklórny súbor železničiarov Marína
   Knižnica   Detský folklórny súbor Zornička
   Ponuka priestorov   Divadlo Zelienka
   

   Kontakt: Dom kultúry ŽSR, Sokolská 69, Zvolen, 960 01  

       TEL.:      045/ 229 43 43 
       E-MAIL: mailto:jamriska.jan@zsr.sk  

 

 

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008-2017 Železnice Slovenskej republiky