Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Media room - Vyjadrenia pre média 2017 - Júl - ŽSR začínajú s rekonštrukciou 9 železničných priecestí
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

ŽSR začínajú s rekonštrukciou 9 železničných priecestí

Bezpečnosť na železničných priecestiach je dlhodobo jednou z priorít Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). ŽSR v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR  pripravili projekt zvýšenia stupňa zabezpečenia na 23 železničných priecestiach v rámci Slovenska. Pri deviatich sa už podarilo pripraviť všetky legislatívne kroky tak, že ŽSR začínajú v týchto dňoch s ich rekonštrukciou.

Rekonštrukcie sa zrealizujú na základe podpísanej zmluvy z 10. júla 2017. Celková zmluvná  cena, ktorá je výsledkom výberového konania, predstavuje 5.657.904,44 € bez DPH. Dňa 19. júla 2017 ŽSR odovzdali staveniská zhotoviteľom, ktorý si ho následne prevzali a začínajú s prípravnými prácami. Práce na jednotlivých priecestiach potrvajú 5 až 8 mesiacov.

Rekonštrukcia priecestí zahŕňa množstvo prác a stavebných úprav - je potrebné vytvoriť prípojky nízkeho napätia, vykonať sanáciu koľajového zvršku,  vybudovať priecestné zabezpečovacie zariadenia. Vybudovaním priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) s automatickou činnosťou sa ušetria obsluhujúci zamestnanci a zvýši sa stupeň zabezpečenia priecestí. Zároveň sa odstránia alebo eliminujú nevyhovujúce parametre priecestí. Súčasťou rekonštrukcie priecestného zabezpečovacieho zariadenia na uvedených priecestiach je aj rekonštrukcia priecestnej konštrukcie a úprava priľahlých cestných komunikácií. Po ukončení celkovej rekonštrukcie priecestného zabezpečovacieho zariadenia na uvedených priecestiach sa tak výrazne zvýši kvalita, komfort a bezpečnosť na železničných priecestiach.

ŽSR v rámci rekonštrukcií zrealizujú tieto stavby:

„Náhrada jednodrôtových mechanických závor traťový úsek (TÚ) 3121 Jesenské – Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 36,096“, - okres Rimavská Sobota v obci Hnúšťa na zhlaví smer Tisovec

„Zvyšovanie bezp. na žel. priecestiach TÚ 3121 Jesenské – Tisovec, dráhový úsek (DÚ) 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 41,270; km 41,482; km 41,690“ - okres Rimavská Sobota v obci Hačava, v oblasti železničnej zastávky Hačava

„Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších  Barca - Rožňava žkm 19,385“ – na železničnej zastávke Cestice - obec Cestice

„Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Michaľany - Medzilaborce, PZZ v km 49,062“- na železničnej zastávke Nacina Ves

"Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek  Jesenské – odb. Brezno – Halny – Brezno, PZZ v km 38,775."- V katastrálnom území mesta Hnúšťa a obce Hačava sa v žkm 38,775 sa vybuduje nové priecestné zabezpečovacie zariadenie a súčasne sa v žkm 39,290 nahradí nefunkčné  priecestné zabezpečovacie zariadenie novým.

„Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších  Bratislava – Štúrovo  žkm 171,145“- na železničnej zastávke Nová Vieska

„Zvyšovanie bezpečnosti na žel. priecestiach Traťový úsek Nitrianske Pravno – Nové Zámky, PZZ v km 6,481“,- okres Partizánske, priecestné zabezpečovacie zariadenie medzi obcou Pažiť a Veľké Uherce

„Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach Traťový úsek Utekáč - Lučenec, PZZ v km 1,391 a  1,710“ – mesto Lučenec – mestská časť Opatová

„Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach TÚ 3291 ŽST Kysak – PPS. Plaveč št. hr., DÚ 12 Sabinov – Lipany, PZZ 43,902“- v katastrálnom území Červenica pri Sabinove , medzistaničný úsek Sabinov - Lipany

Aj napriek uvedeným zmenám a zvýšeniu stupňa zabezpečenia týchto priecestí ŽSR apelujú na vodičov, aby dôsledne rešpektovali výstražnú zvukovú a svetelnú signalizáciu a závory. V prípade, že je dávaná výstraha, žiadny z účastníkov cestnej premávky nesmie vstupovať na železničné priecestie. Pri strete cesty a železnice má vždy prednosť železnica.

Z dôvodu rekonštrukčných prác bude v uvedených traťových úsekoch aj dočasne obmedzená vlaková doprava, ktorá na niektorých rekonštruovaných priecestiach bude nahradená autobusovou dopravou. ŽSR preto prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s možnými obmedzeniami v železničnej doprave a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky