Železnice Slovenskej republiky


Počet nehôd na železničných tratiach aj priecestiach výrazne stúpa


25.08.2017

Železnice Slovenskej republiky zaznamenali na tratiach počas prvých šiestich mesiacov tohto roka 117 nehôd, je to až o 22 prípadov viac ako v rovnakom období minulého roka. Medzi takéto nehody zaraďujeme zrážku a vykoľajenie vlaku, požiar koľajového vozidla, zranenie osoby spôsobené pohybom koľajového vozidla a iné nehody, ktoré vznikajú najmä pri posune.

Pri nehodách na železničných priecestiach a zrážkach vlakov s osobami došlo celkovo k 48 smrteľným zraneniam. Všetky nehody sa stali z viny vodičov, chodcov a osôb, ktoré, bohužiaľ, vedome riskovali svoje životy, zbytočne sa ponáhľali alebo podcenili nebezpečenstvo svojho nezodpovedného správania sa pri prejazde cez železničné priecestie či pri prechode cez železničnú trať a na miestach, kde je to vyslovene zakázané.

Nehody na žel. priecestiach

Nehody mimo žel. priecestí

Nehody celkovo

29

88

117

V dôsledku nehôd na tratiach ŽSR, ktoré sa stali mimo železničných priecestí, zraneniam podľahlo celkovo 44 osôb. V týchto prípadoch išlo o 13 osôb, ktoré sa pohybovali v koľajisku neoprávnene, o 1 cestujúceho a o 30 prípadov samovraždy. Počty týchto nehôd sa oproti 1. polroku minulého roka zvýšili, a to až o 10 usmrtených osôb. 

Smrteľmé zranenie

Polrok 2016

Polrok 2017

Počet

Z toho samovrážd

Počet

Z toho samovrážd

34

24

44

30

Ťažko zranených bolo 14 osôb, rovnako ako v tomto období v minulom roku, klesol počet pokusov o samovraždu na 2 prípady.

Ťažké zranenie

Polrok 2016

Polrok 2017

Počet

Z toho pokusov o samovraždu

Počet

Z toho pokusov o samovraždu

14

4

14

2

Železnice opakovane upozorňujú na ľahostajnosť osôb pohybujúcich sa v okolí železničných tratí a priecestí. Preto ŽSR vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate a k dodržiavaniu ustanovení zákona o premávke na pozemných komunikáciách a zákona o dráhach.

Počet nehôd na železničných priecestiach taktiež stúpa

ŽSR zaznamenali za prvého polroka 29 prípadov nehôd na železničnom priecestí, čo je o 11 viac ako v rovnakom období minulého roka. Zrážku s vlakom neprežili 4 užívatelia priecestia, teda vodiči, cyklisti a chodci, tento počet sa od prvého polroka 2016 nelíši. Stúpol však počet ťažko zranených – zo 6 na 10.

 

1.      polrok 2016

1.      polrok 2017

Počet nehôd na žel. priecestiach

18

29


ŽSR neustále upozorňujú  na nezodpovedné správanie až hazard vodičov pri prejazde cez priecestie. Vodičom  stále chýba dostatočná pozornosť a svojou nedbanlivosťou spôsobujú správcovi železničnej infraštruktúry nemalé materiálne škody.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v tejto súvislosti apelujú na vodičov, aby pri  prejazde cez železničné priecestia boli pozornejší a ohľaduplnejší, dodržiavali zákon o premávke na pozemných komunikáciách.

Pre vodičov, cyklistov, chodcov aj motocyklistov platí, že pri križovaní železnice a cesty má železnica vždy prednosť. Pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne a najmä presvedčiť sa, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/hod., a to 50 m pred priecestím.

Vodič nesmie vojsť na železničné priecestie, ak:

- sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

- sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

- sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory,

- už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie,

- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu,

- situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.

Právne dokumenty