Železnice Slovenskej republiky


Plánovaná výluka Bánovce nad Ondavou - Trebišov


22.04.2015

Dobrý deň! Z neoficiálnych zdrojov sme sa dozvedeli, že sa pripravuje výluka na železničnej trati v úseku Bánovce nad Ondavou- Trebišov. Podla našich neoficiálnych informácií by mala byť údajne niekedy v mesiaci máj. V prípade, ak je táto informácia pravdivá, prosím o bližšie informácie dôvodoch výluky a termínoch. Rovnako prosím o praktické informácie pre cestujúcich týkajúce sa náhradnej dopravy. 

Výluka v úseku Trebišov - Bánovce nad Ondavou začína 11.5.2015 v nasledujúcom rozsahu:

- etapa A - 19 dní nepretržite (do 29.5.2015) so začiatkom o 7:40 hod v prvý deň a koncom o 16:30 hod. v posledný deň nepretržitej výluky,
- etapa B - 8 dní denných výluk v čase od 8:20 hod do 16:40 hod (od 30.5 do 6.6.2015).

Táto výluka je z dôvodu zlého a nevyhovujúceho technického stavu železničného zvršku a spodku, ktorý bude nahradený novým od km 20,737 do km 24,707 o dĺžke 3970 m.

Akcia bude realizovaná v súlade so schváleným plánom investičnej činnosti ŽSR a v súčasnosti prebieha príprava rozkazu o výluke. 

ŽSR ako manažér železničnej infraštruktúry nezabezpečujú náhradnú autobusovú dopravu, túto otázku je potrebné adresovať na prepravcu - Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. (ZSSK).

ZSSK zabezpečí informovanie cestujúcej verejnosti.

Právne dokumenty