Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Media room - Archív vyjadrení 2015 - Máj - ŽSR - projekty r. 2015; rok 2016
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

ŽSR - projekty r. 2015; rok 2016

Aké významné stavebné projekty plánujete rozbehnúť v tomto a budúcom roku? Aký máte plán investičných výdavkov (výdavkov na budovanie a modernizáciu infraštruktúry pre roky 2015 a 2016)?

Rok 2015

Z OPD 2007 – 2013 sa v súčasnosti realizujú najmä stavby:

Modernizácia železničnej trate Nové mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. -  VI. etapa (úsek Beluša - Púchov) - dokončenie

Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/)“  - pokračovanie

Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Bratislava - Žilina - Čadca - št.hranica SR/ČR - pokračovanie

Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina-Čadca - št.hranica SK/CZ - pokračovanie

Terminál  intermodálnej prepravy (TIOP) Žilina, 1. etapa výstavby - pokračovanie

TIOP Moldava nad Bodvou, realizácia - dokončenie

Z vlastných zdrojov ŽSR sa v súčasnosti realizujú (pokračujúce) stavby najmä:

Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov TV vrátane ich dodávky

ŽST Jablonica - nz Hlboké – Dialkové ovládanie dopravne (DOD) Senica, komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľ.č.1 v dĺžke 7,700 km

Technologický informačný systém, etapa II.

ŽST Rimavská Seč, rekonštrukcia výhybiek

Trakčná meniareň (TM) Borša, modernizácia

ŽST Dolný Štál, predĺženie staničných koľají

ŽST Trebišov-výhybňa Hrinište, komplexná rekonštrukcia (KR) koľaj č. 1, materiálom novým, km 20,737-24,707, 3,970 km,  sanácia žel. spodku v úseku 20,737-21,880

Nákup a modernizácia koľajovej mechanizácie

Rok 2016

Z Operačného programu integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 sa predpokladá realizácia stavieb:

Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/)“  - dokončenie

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. –  I. etapa (Púchov - Považská Teplá) – začatie realizácie.

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), realizácia úseku Poprad-Tatry - Lučivná a Paludza - L. Hrádok – začatie realizácie. 

Projektovanie stavieb:

Žilina - Košice, modernizácia železničnej trate, úsek Žilina - Kraľovany, projektová dokumentácia (PD)

Žilina - Košice, modernizácia železničnej trate, úsek Kraľovany - Liptovský Mikuláš, PD

ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, projektová dokumentácia, dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) a dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DVZ).

Z kapitálových transférov sa predpokladá realizácia stavieb:

ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/) – dokončenie

Nové Mesto nad Váhom - Púchov, modernizácia trate na v=160 km/h, 3.etapa (Zlatovce - Trenčianska Teplá) - dokončenie

Z vlastných zdrojov sa predpokladá realizácia stavieb najmä:

ŽST Hronský Beňadik-výhybňa Tekovská Breznica, komplexná rekonštrukcia dopravnej cesty v dĺžke 6,013 km

Technologický informačný systém, etapa II.

Nákup a modernizácia koľajových mechanizmov

Kysak - Kostoľany nad Hornádom, zriadenie vážneho a monitorovacieho systému

Trakčná napájacia stanica (TNS) Štúrovo vybudovanie filtračno-kompenzačného zariadenia a DLR a KR rozvodne 27 kV

Maťovce žst., komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy (normálny rozchod)

Košice, administratívna budova, Štefániková 50/A, komplexná rekonštrukcia objektu + Kasárenské nám.

TNS Nové Zámky - vybudovanie filtračno-kompenzačného zariadenia a komplexná rekonštrukcia rozvodne 27 kV

Ruskov trakčná meniareň (TM), rekonštrukciaVLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky