Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Media room - Archív vyjadrení 2013 - Február - Výluka - Bratislava hlavná stanica
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

Výluka - Bratislava hlavná stanica

Obraciam sa na Vás, ani neviem, či so sťažnosťou, ale minimálne s prosbou o vysvetlenie situácie na Hlavnej stanici. Som prístupná zmenám, ak vedú k lepšiemu. Dokonca som ochotná oželieť na istú dobu pohodlie, či komfort v prípade cestovania, ak je zabezpečená dostatočná náhrada, resp. minimálne vhodná a včasná informovanosť. Ale čo sa v ostatných dňoch deje s dopravou na železnici, najmä, čo sa týka Hlavnej stanice, to sa dá už považovať za neakceptovateľné, a to dokonca i pre tak tolerantného cestujúceho, ako som ja.
Nehnevajte sa na mňa, informácia o tom, že bude výluka vlakov, uverejnená v správach na Markíze, ktoré pozerajú len zúfalci čakajúci na bulvárne informácie, alebo zverejnená na zdrape papiera niekde na vývesnej tabuli na špinavej stanici nepovažujem za dostatočnú informovanosť. Taktiež, ak si dám na Vašej internetovej stránke vyhľadať konkrétne vlakové spojenie, ktoré mi korektne vyhľadá s tým, že úplne korektne ide na hlavnú stanicu a pritom vo vlaku (v ktorom Vám to ešte aj vypisuje, že ide na Hlavnú stanicu) zistím, že ide na Nové mesto. Prosím Vás nehovorte mi, že si má cestujúci vždy pozrieť záložky ostatné, zmeny, či výluky. To je ako keby ste mali záujem si objednať z cukrárne zákusky a v záložke zákusky by boli všetky dostupné...keby Vám ich ale potom doniesli, zistili by ste, že krémeše síce prišli, ale sú dáko divné zelené...ale veď čo, milý spotrebiteľ...mali ste si na našej internetovej stránke ešte pozrieť aj záložku ostatné a tam by ste sa dočítali, že krémeše ponúkame, ale len také, čo boli pripravované pred dvoma týždňami.
Faktom je, že som za ostatné 2 týždne, čo veľmi intenzívne cestujem vlakom, nevidela na Hlavnej stanici jednu osobu, ktorá by tam počas pracovných hodín opravovala trakčné vedenie. Pevne verím, že túto činnosť nevykonávajú zamestnanci nebadane, pod ružkou tmy.
Faktom ostáva, že vlak Regio Jet dokáže prísť na Hlavnú stanicu o 07,20 ráno, ale v rovnakom čase je vlak z Nových Zámkov odklánaní na Nové Mesto.
Prosím Vás preto o vysvetlenie, prečo vlak súkromného prepravcu dostal prednosť pred štandardným vlakom, ktorý prichádza na Hlavnú stanicu v tom istom čase a je teda podstatnej plnší ako Regio Jet.?
Prosím Vás tiež  o vysvetlenie, prečo nie je nikto schopný na Vašej internetovej stránke urobiť (aj keď len dočasnú) zmenu odchodov vlakov s jasným vyznačením, že hľadaný vlak ide dočasne na inú stanicu?
Napriek tomu, že štandardne vlaky meškajú, ochotne a vždy poctivo za prepravné služby platím...a to načas. Nikdy nepoviem výpravcovi, že aby počkal pol hodinu, kým mu ukážem cestovný listok...tak, ako to v prípade mešania robíte Vy, no zo strany železníc okrem predpripravenej formulky „Prepáčte“ nevidím snahu o žiadnu zmenu k lepšiemu, o snahu cestujúcemu pomôcť...nie skomplikovať mu už tak nekultúrne cestovanie.
Pevne verím, že niekto z kompetentných občas opustí svoje teplé kreslo v klimatizovanej kancelárií a prakticky a reálne si vyskúša cestovanie vlakom v tomto čase z a na Hlavnú stanicu a možno pochopí, že spraviť čiarku na papieri je síce veľme ľahké, ale podstatne tým skomplikuje život tisícok ľudí.
Z dôvodu nedostatočnej kapacity perónových hrán  v danom čase t.j. od 7:00 do 7:15h , nie je možné vlak Os 4606 pri konaní plánovanej výluky v zmysle ROV 401 etapa B dopraviť do ŽST Bratislava hlavná stanica. Pri konaní  tejto  výluky sú vylúčené obidve traťové koľaje medzi stanicami Bratislava hlavná stanica – Bratislava Vajnory, ako aj staničné koľaje  stanice  Bratislava hlavná stanica , t.j. vylúčené sú nástupište  č.1 a 2, čo značne obmedzuje kapacitu tejto stanice. Rekonštrukciu si vyžiadal havarijný stav trolejového vedenia  a jej načasovanie bolo urobené s ohľadom na ďalšie obmedzenia, ktoré vyplývajú z ročného plánu výluk na celej sieti ŽSR. Do rozkazu o výluke si dopravca dáva vlastné opatrenia ( v tomto prípade ZSSK a.s.)   a jedným z nich  je aj vedenie vlaku Os 4606 do stanice Bratislava Nové Mesto odklonom.
Vlaky dopravcu RegioJet  sú krátke a motorovej trakcie, a preto ich vozba na ŽST BA hl. st. nebola menená.  Nakoľko sú tieto zmeny v cestovnom poriadku krátkodobé (niekoľko dní) nie je možné ich zapracovať do platných informačných systémov a naviac dĺžku ich trvania môže ovplyvniť počasie, takže dochádza ešte k  ich operatívnemu meneniu.
O zmenách a situácii sme prostredníctvom webového portálu www.zsr.sk cestujúcu verejnosť včas a riadne informovali, informácia je stále aktualizovaná a dokonca vyznačená na našom webe červeným. Len dedukujem, že vy ste hľadali uvedené informácie na  portáli www. slovakrail.sk, čo nie je portál ŽSR, ale Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. ako prevádzkovateľa osobnej dopravy. Pokiaľ došlo k nedostatočnému informovaniu cestujúcich o zmenách v cestovnom poriadku cestou staničných rozhlasov , alebo vlakových čiat, jedná sa o zlyhanie ľudského faktora a za toto sa ŽSR ospravedlňujú, vlakové čaty sú však zamestnancami ZSSK.
Čo sa týka samotnej rekonštrukcie. Investičná akcia, realizovaná dodávateľským spôsobom, sa začala v apríli 2012, a to budovaním základov trakčných podpier. Tieto práce prebiehali za koľajových a napäťových výluk TV, prakticky bez obmedzovania osobnej dopravy,  pričom sa súbežne, tak, ako to dovoľovali technologické postupy, priebežne stavali aj nové trakčné podpery. Potom nasledovala montáž brán na nové trakčné podpery, pričom tieto práce sa vykonávali výlučne v nočných výlukách. Takýto režim práce bol navrhnutý a realizovaný z toho dôvodu, že počas týchto prác bolo potrebné vždy vylúčiť z prevádzky celú železničnú stanicu. Cestujúca verejnosť realizáciu a dopad týchto náročných prác na chod vlakov a plnenie grafikonu vlakovej dopravy vôbec nepociťovala, pretože výluky sa konali v čase od 23:20 do 4:20 hod. a to vždy tak, že sa TV po ukončení montážnych prác uviedlo znovu do prevádzkového stavu. V období od 12. decembra 2012 do 10. januára 2013 boli práce na stavbe KR TV prerušené. Dôvodom bolo o.i. – prechod na nový GVD 2012/2013, zvýšená frekvencia cestujúcich počas Vianočných a Novoročných sviatkov, čerpanie dovolenky zo strany dodávateľských firiem a pod. Od 10. januára pokračovali, v zmysle schváleného harmonogramu ďalšie  práce -  montáž kotvení,  montáž napájacích prevesov, pripojenie úsekových odpojovačov, pričom všetky tieto práce sa tak isto realizovali v krátkych nočných výlukách, tak, aby sa minimalizoval dopad realizácie stavby na GVD. Po vykonaní vyššie uvedených činností bolo potrebné pristúpiť k technologicky najzložitejším a najrozsiahlejším prácam, ktoré majú, resp. počas ich realizácie budú mať dopad na osobnú, ako aj nákladnú dopravu a to výmenu tzv. reťazovky  - čo predstavuje ( zjednodušene povedané ) výmenu starého opotrebovaného nosného lana a trolejového drôtu za nové komponenty. Vzhľadom  na zložitosť rozvetvenia koľajiska ŽST Bratislava hlavná stanica bolo potrebné vylúčiť koľaje a TV nepárnej skupiny koľají, čo predstavuje vylúčiť z dopravnej prevádzky nástupištia č. 6, 1 a 2. V rámci výluky koľají to znamená vylúčenie trate od Odbočky Močiar,  1. a 2. koľaj až po tunel č. 1. Za tejto etapy výluky sa doprava smerom od Nových Zámkov vedie cez stanicu Bratislava Východ a cez stanicu Bratislava Vinohrady pri nástupištiach č. 3 a 4. doprava smerom od Kútov je vedená len cez tunel č.2. Výlukové práce, súvisiace s výmenou reťazovky sa začali v pondelok 11.2. a potrvajú do 22.2. 2013. Demontáž reťazovky bola vykonaná v pondelok  (11.2. ) a v utorok ( 12.2. ), tak ako sme uviedli vyššie, teda v obvode celej železničnej stanice. Realizácia týchto prác znamenala, že pracovný vlak nebolo počas týchto prác vždy vidieť len v priestoroch medzi jednotlivými nástupišťami, pretože sa pohyboval v areáli celej železničnej stanice. V utorok ( 12.2.), ale najmä v stredu ( 13.2.) sa mohli rekonštrukčné práce vykonávať z dôvodov nepriaznivého počasia ( intenzívne sneženie, silný nárazový vietor, znížená viditeľnosť ) len v obmedzenom rozsahu. V tomto čase bola vykonaná montáž ramien a demontáž starých trakčných podpier pred tunelom. Od štvrtka ( 14.2.) sa začali práce, súvisiace s  montážou nosného lana a trolejového drôtu, ako aj postupná montáž trolejových vešiakov ( čo sú laníčka držiace/spájajúce trolejový drôt s nosným lanom ). Všetky práce na investičnej akcii KR TV v ŽST Bratislava hlavná stanica budú ukončené v máji 2013, teda v termíne, ktorý je uvedený v zmluvných vzťahoch medzi ŽSR a dodávateľskou organizáciou.   K realizácii KR TV museli ŽSR pristúpiť pre dlhodobo neudržateľný technický stav TV, ktoré bolo vybudované v závere 60. rokov minulého storočia, pričom jeho prevádzkovaním došlo k prekročeniu životnosti TV o 15 rokov ( viac ako 50 % ), ako aj z dôvodov opakovaných porúch, ktoré mali mimoriadne rozsiahly negatívny vplyv na plynulosť vlakovej dopravy, časté meškanie najmä vlakov osobnej dopravy v období rokov 2010 a 2011, ako aj mimoriadne vysoké riziko potenciálneho ohrozovania bezpečnosti zamestnancov ŽSR, ostatných železničných spoločností, cestujúcej verejnosti a našich obchodných partnerov. Záverom Vás chceme uistiť,  že všetci zamestnanci ŽSR, ktorí boli účastní príprav technológie tejto náročnej výluky dokonale poznajú prevádzku, nakoľko v nej absolvovali niekoľko rokov práce, ktoré teraz aplikujú pri metodickom riadení prevádzky.

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky