Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:
    

     Dátum: 18.06.2010
     Tlačová správa ŽSR
     Európsky deň bezpečnosti na železničných priecestiach aj na Slovensku
Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Radou vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky (RV SR pre BECEP) a Železničnou políciou sa spoločne, už po druhýkrát, zapojili do Európskeho dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Pre tento rok je to 22. jún 2010, kedy na vybraných železničných priecestiach na celom Slovensku prebehnú monitorovacie akcie, v rámci ktorých bude vykonaná kontrola dodržiavania predpisov a bezpečnosti pri prechádzaní cez železničné priecestia a následné vyhodnotenie.

Podľa slov ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho je nutné pokračovať a zapájať sa do podobných projektov, pretože, ako on sám hovorí: „s neustále stupňujúcou sa intenzitou cestnej dopravy je jedným z cieľom dopravnej politiky Európskej únie znížiť počet obetí dopravných nehôd na cestách, a aj z toho dôvodu sa opätovne zapájame do medzinárodného Dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Je potrebné neustále zvyšovať opatrnosť a rešpekt vodičov pri prechádzaní cez železničné priecestia.

Aj keď na Slovensku na moderných tratiach každým rokom pribúdajú mimoúrovňové priecestia, množstvo priecestí je jednoúrovňových, a práve na nich vodiči často riskujú. Treba si však uvedomiť, že vlak sa na trati pohybuje veľkou rýchlosťou a stačí jeden nerozvážny krok,  napr. nerešpektovanie svetelnej signalizácie a všetko sa môže skončiť tragicky. Žiaľ, vo väčšine prípadov nielen pre vodiča , ale aj pre celú posádku auta. Bezpečnosť je prvoradá a toto povedomie je potrebné rozvíjať už u detí. Samozrejme nejde o jednorázovú aktivitu, musí to byť kontinuálny proces, o ktorý sa snažíme aj prostredníctvom prevencie a aktivít  BECEP-u.“

Podrobnejšie informácie o projekte a vzdelávací materiál určený na zdôraznenie problematiky riskantného správania sa na a v okolí železničného priecestia nájdete aj na stránke www.levelcrossing.net, vzdelávacie materiály na stránke www.ilcad.org alebo aj v priloženej tlačovej správe „Správaj sa bezpečne na železničných priecestiach!“

 

word- TS Európsky deň bečzpečnosti na železničných priecestiach aj na Slovensku

ar - Brožúra

wVyhodnotenie Európskeho dňa bezpečnosti na železničných priecestiach

  

n1_1            n2_1          n3_1          dn

Nehoda 1                                 Nehoda 2                              Nehoda 3                             Ďalšie nehody


     Dátum: 14.06.2010
     Vyjadrenie pre: Trnavské noviny
     ŽSR – „drobná architektúra“ na modernizovaných tratiach
Pripravujem tému ohľadne nových staníc v menších obciach ako napríklad Brestovany, Madunice, Drahovce....stanice zrenovovali, ľudia sa však sťažujú, že v rámci staníc nie sú vyhradené miesta na sedenie....to jest, že tam nie sú lavičky...
Dôvod prečo ste do projektu nezapracovali aj lavičky na nástupištiach?
Podľa čoho sa lavičky zahŕňajú do projektu a kedy nie?...závisí to od veľkosti stanice?
Neuvažujete o umiestnení lavičiek, resp...miest vyhradených na sedenie aj na menších staniciach?
Hlavným účelom  stavieb modernizácie úsekov Trnava – Piešťany a Piešťany – Nové Mesto nad Váhom, bolo riešiť modernizáciu železničnej trate ( železničný zvršok, spodok, trakčné vedenie, oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, mimoúrovňové križovania a pod.)
Z dôvodu požiadavky zástupcov Európskej komisie, nebolo možné drobnú architektúru - lavičky a ostatné zariadenia, zahrnúť do stavieb modernizácie financovaných z fondov EÚ. Preto ŽSR museli riešiť uvedený problém v rámci svojich investičných nákladov. Bola objednaná a spracovaná projektová dokumentácia na drobnú architektúru a piktogramy (vybavenie nástupíšť lavičkami, rôznymi informačnými tabuľkami a pod.) v predmetnom úseku modernizovanej železničnej trate, ktorá je v súčasnosti v schvaľovacom konaní. Termín realizácie závisí od rozhodnutia vedenia ŽSR v rámci investičného plánu, predpoklad je v r. 2011-2012.
Napriek vyššie uvedenému, v dopravniach (Brestovany, Madunice, Drahovce ...) do času realizácie „drobnej architektúry a piktogramov“ boli provizórne zriadené lavičky v predmetných zastávkach. Avšak  ak si pozriete v tomto čase napr. zastávku Madunice je zrejmé, ako sa k majetku, ktorý má slúžiť verejnosti, správajú niektorí nezodpovední občania (torzo zničenej lavičky a rozbité ochranné sklenené steny prístrešku...).

     Dátum: 11.06.2010
     Vyjadrenie pre: Slovenský rozhlas
     ŽSR – predbežné škody pri júnových záplavách
V súčasnosti, zrejme,  monitorujete rozsah poškodenia. Ako to vyzerá? Koľko percent z infraštruktúry je poškodenej, čo presne a kde?
V rámci správy železničnej infraštruktúry eviduje ŽSR k 10.6.2010 celkom 115 škodových udalostí na majetku ŽI. A to 91 udalostí u Oblastného riaditeľstva Košice, 23 udalostí u Oblastného riaditeľstva Trnava a 1 udalosť  u VVÚŽ  Žilina. Najviac sa záplavy dotkli stavu železničného zvršku (koľaje, výhybky), železničného spodku (mosty, svahy) a budov ŽI u odvetvia ŽTS, za odvetvím ŽTS nasleduje odvetvie EaE (trakčné vedenie, trakčné podpery) a OZT kde boli zaplavené a poškodené hlavne zabezpečovacie zariadenie pre železničné priecestia.
Sú ešte úseky, ktoré sú  stále neprejazdné? Kde?

Prerušená doprava: 
             *-Slovenské Nové Mesto- Sátoraljaújhely MÁV prerušená doprava od 17.5.2010 
             *-Zlaté Moravce-Lužianky prerušená doprava  od 2.6.2010  
             *-Slivník -Čeľovce prerušená doprava od 4.6.2010 
             *-Spišské Vlachy- Spišské Podhradie prerušená doprava od 04.06.2010 
             *-Plaveč- Plaveč št. hr. prerušená doprava  od 4.6.2010 
             *-Plaveč-Muszyna (PKP) prerušená doprava od 5.6.2010 
             *-Kysak-Kostoľany nad Hornádom prerušená doprava po 1.tr.koľ. 3.6.2010           

Obmedzená doprava: 
             *-Čaňa - Hidasnémeti MÁV prerušená doprava pre ND od 3.6.2010 
             *-Kysak- Drienovská N. V. obmedzená doprava od 4.6.2010 h, jazda len pre Os dopravu vedenú motorovým vozňom
Aký je odhad ZSR v prípade nákladnosti financovania obnovy infraštruktúry? Koľko to bude približne stáť?
Predbežné škody ŽI boli vyčíslené približne v objeme – 11 315 700,00 €
V následnom členení: OR Košice    – 7 512 200,00 € 
                                  OR Trnava   – 3 799 500,00 € 
                                  VVÚŽ Žilina   –        4 000,00 €
Celkové náklady na opravy a rekonštrukcie budú známe až po celkovom zmonitorovaní celej zasiahnutej ŽI, posúdení potreby opráv a vyčíslení nákladov na opravy.
Kto všetko sa bude podieľať na financovaní opráv? A dokedy by mala obnova trvať?
V rámci realizácie opráv bude ŽSR využívať a nasadzovať vlastné kapacity. Vzhľadom k tomu , že bude nutná potreba ťažkej mechanizácie pre urýchlenie opráv bude ŽSR využívať aj prostriedky externých dodávateľov.


     Dátum: 11.06.2010
     Vyjadrenie pre: Plus 7 dní
     ŽSR – hradlár
Koľko hradlárov - hradlárok ŽSR ešte v aktívnej službe zamestnávajú?
V obvode Oblastného riaditeľstva Trnava je v súčasnosti zamestnaných vo funkcii hradlár:
- Mlynárce - 5 zamestnancov
- Sihoť - 5 zamestnancov (v 3.štvrťroku 2010 je plánované zrušenie hradla)
V obvode Oblastného riaditeľstva Košice pracuje 5 hradlárov.
Ako najjednoduchšie sa dá verejnosti práca hradlárov predstaviť?
Hradlo je dopravné stanovisko budované v minulosti na dlhších medzistaničných úsekoch za účelom rozdelenia trate na viac úsekov. Toto rozdelenie trate zvýši jej priepustnosť tým, že v každom úseku trate môže byť jeden vlak, t. j. na trati medzi dvoma železničnými stanicami (ŽST) môže byť vďaka hradlu viac vlakov.
Hradlár je zamestnanec podieľajúci sa na riadení vlakovej dopravy v spolupráci s výpravcami susedných ŽST obsluhou poloautomatického traťového zabezpečovacieho zariadenia, t. j. dovoľuje (ak je traťový úsek voľný), resp. zakazuje (ak je traťový úsek obsadený iným vlakom) jazdu vlaku do nasledujúceho traťového oddielu.
Majú ŽSR k dispozícií informácie, koľko objektov bývalých železničných staníc, kadiaľ už vlaky nejazdia,  na Slovensku existuje? (podobných ako v Malom Tŕní)?
V prvom rade treba podotknúť, že objekt v Malom Tŕní nebol objektom bývalej železničnej stanice, ale to bolo hradlo. Realizáciou preložky trate v rámci modernizácie došlo k odklonu trate od tohto hradla. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že uvedené bývalé hradlo už nemá nič spoločné s prevádzkou vlakovej dopravy, nie je to tak. V časti uvedeného hradla sa naďalej nachádzajú určité technologické zariadenia, ktoré slúžia i naďalej na zabezpečenie železničnej prevádzky. V ďalšej časti sa nachádza bytová jednotka. Oblastné riaditeľstvo Trnava v súčasnosti eviduje vo svojom obvode zrušenú trať Devínske Jazero - Stupava, dočasne zastavenú prevádzku na trati Komárno - Kollárovo. Taktiež evidujeme trate, kde je prevádzka len pre nákladnú dopravu.
V obvode Oblastného riaditeľstva Košice je 56 budov bývalých železničných staníc a zastávok na tratiach, kde nie je osobná doprava, resp. kde nie je už vôbec žiadna železničná doprava.
Ako sú využité?
V prípade, že príde na základe stanovísk jednotlivých zložiek ŽSR k jednotnému stanovisku, že predmetný objekt je dočasne nepotrebný k využitiu pre dopravnú cestu je uvedený objekt cestou Strediska hospodárenia s majetkom ponúknutý na čiastočný, prípadne celý na prenájom . V prípade, že príde na základe stanovísk jednotlivých zložiek ŽSR k jednotnému stanovisku, že predmetný objekt je trvale nepotrebný k využitiu pre dopravnú cestu je uvedený objekt cestou Strediska hospodárenia s majetkom ponúknutý na odpredaj.
V niektorých budovách bývalých železničných staníc a zastávok sú stále služobné byty. Prevádzkové priestory sú však uzamknuté a nevyužívajú sa.

     Dátum: 11.06.2010
     Vyjadrenie pre: Slovenský rozhlas
     Ba Hlavná stanica – BKIS
Boli pokusy o dohodu, aby BKIS ostalo pôsobiť na stanici? Ako dopadli?
BKIS nevyhovovali pôvodné priestory z dôvodu, že boli podľa nich v „zadnom trakte:, nie priamo vo vestibule, priestory vo vestibule momentálne na stanici nie sú voľné, riešením by v tom období bolo umiestniť priamo  vo vestibule informačný pult, avšak z dôvodu  projektu revitalizácie ŽST Bratislava hl.st. by bolo možné uzatvoriť nájomnú zmluvu len formou notárskej zápisnice ( 7 dňová lehota na vypratanie +ú hrada notárskej zmluvy), s týmto BKIS nesúhlasilo. Žiadali aspoň umiestnenie infopointu, prednosta stanice bol veľmi ústretový a v spolupráci s ním sa nám podarilo nájsť vhodné miesto. V novembri sme Mgr. Bučkovú mailom požiadala o doloženie oficiálnej žiadosti k infopintu do dnešného dňa sme žiadnu takúto neobržali, preto sme považovali celú záležitosť za bezpredmetnú( návrh nájomnej zmluvy máme vypracovaný). Poz. Vzhľadom na prijatý nový zákon o dráhach č. 513/2009 ( § 4. ods. 1), ktorý nadobudol účinnosť  1.1.2010 je v obvode dráhy zakázané vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s prevádzkou – sú v zákone taxatívne vymedzené. Máme skúsenosti, že URŽD vzhľadom na uvedené takéto nové zmeny účelu užívania z tohto titulu nepovoľujú.
Aký je stav teraz? BKIS tam už nesídli, sú medzi Vami a nimi nejaké nevysporiadané záväzky, ktoré bude treba riešiť?
BKIS užívala predmetné  priestory bez nájomnej zmluvy. Dohodli sme sa, že BKIS uhradí odplatu z titulu bezdôvodného obohatenia nakoľko za užívanie neplatili ŽSR žiadnu odplatu. Pokiaľ ide o výšku uvedenej odplaty, tá bola dohodnutá a obe strany si ju odsúhlasili. Problémom ostávala  forma dohody na základe ktorej by BKIS uhradili uvedenú odplatu. BKIS pripravilo návrh Dohody o urovnaní a zaslalo ju ŽSR, zamestnanci ŽSR upozornili pracovníčku BKIS, že uvedená dohoda má charakter nepomenovanej zmluvy v zmysle splnomocňovacieho predpisu platného pre ŽSR a jej podpis zo strany ŽSR prislúcha generálnemu riaditeľovi ŽSR, navrhli BKIS  riešiť úhradu odplaty formou takzvanej „Dohody o uznaní dlhu“, čo je z hľadiska podpisovania uvedenej dohody administratívne  i časovo jednoduchšie, nakoľko jej podpisovanie spadá do kompetencie riaditeľa organizačnej zložky ŽSR – Strediska hospodárenia s majetkom. Zároveň bol zo strany ŽSR zaslaný návrh tejto dohody o uznaní dlhu. BKIS sa k nej nevyjadrili až do dnešného dňa.
A ešte sú tu isté dodatočné otázky, ktoré sa vynorili až teraz: Podľa výpovede BKIS sú isté nevyrovnané záväzky ohľadom nájmu. Mali by ich vyrovnať na základe návrhu, ktorý železnice obdržali, podľa toho, čo mi teraz povedala pani Bučková z BKIS, už zo strany železníc prišlo k súhlasnému stanovisku, teda toto by som potrebovala overiť – či sa teda táto dlžná suma vyrovná podľa dohody. A teda podľa akej dohody.
Ako bolo už uvedené, do dnešného dňa nie sú urovnané závesky BKIS voči ŽSR, s tým že BKIS stále namieta formu, podľa ŽSR ide o obštrukciu a v predlžovanie –„naťahovanie času“ a v prípade, že budú vznášať irelevantné pripomienky budeme uvedenú pohľadávku vymáhať súdne.
Ďalej, ešte som sa zabudla opýtať na dotykový infopoint, ktorý chcelo BKIS zriadiť. Vraj sa to nedalo kvôli elektrickému pripojeniu, ale teraz mi taktiež pani Bučková volala, že železnice sa už vyjadrili, že to pôjde a ten návrh sa pripraví. Čiže poprosím Vás ešte zistiť, ako presne je to s tým infopointom. Či je reálne, že by niekde na stanici mohol v budúcnosti byť, alebo nie.
Návrh nájomnej zmluvy je pripravený, avšak opäť upozorňujeme na nový zákon o dráhach, podľa ktorého sú zastavené všetky prenájmy na ŽST Bratislava hl.st. z dôvodu revitalizácie.  

     Dátum: 11.06.2010
     Vyjadrenie pre: PRAVDA
     Krónerov domček v Staškove
Je pravda, že s vedením obce Staškov sa ŽSR dohodli a domček bol predaný obci? Za akú cenu? Či je v zmluve zakotvené napríklad niečo o tom, čo v prípade, keby obec dom chcela predať niekomu ďalšiemu, sú tam nejaké záväzné ustanovenia pre obec (netvrdím, že sa to stane, len či je to ošetrené)? Či  môže alebo nemôže predať, ako s tým nakladať?
ŽSR sa s obcou Staškov dohodli na odpredaji domu. Dňa 23. 4. 2010 bola podpísaná výnimka MDPT na predmet kúpnej zmluvy vo výške 2 770,- € + DPH. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena bola podpísaná 19. 5. 2010. Obec Staškov vykonala úhradu kúpnej ceny 2. 6. 2010.
Predmetom kúpnej zmluvy boli nehnuteľnosti:
·          stavba /domček/ so SČ 308  s kúpnou cenou  1.279,- € + DPH
·          priľahlé pozemky s kúpnou cenou  1.491,- € + DPH
Zmluvou sa zriaďuje vecné bremeno na predmet zmluvy na zabezpečenie záväzku na predávané nehnuteľnosti v prospech kupujúceho. V prípade nedodržania vecného bremena bude uplatnená zmluvná pokuta.

     Dátum: 11.06.2010
     Vyjadrenie pre: Trnavský hlas
     ŽSR – zvučka na ŽST Trnava
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o informáciu k jednej zaujímavosti - podľa čoho sa vyberala zvučka na stanici v Trnave? Anketa medzi ľuďmi ukázala, že si myslia, že je to melódia od M.Sch. Trnavského, pričom v skutočnosti sú to Ružičky červené Gejzu Dusíka - Zavarčana.
Áno, sú to Ružičky červené, potvrdil to prednosta ŽST Trnava. Zvučku podľa jeho slov vyberal jeho predchodca.

     Dátum: 04.06.2010
     Vyjadrenie pre: Korzár
     ŽSR – Lupkowský tunel
Dňa 31.mája uplynie 100 rokov od otvorenia Lupkovského tunela (okres Medzilaborce). V tejto súvislosti si vás dovoľujem požiadať o odpovede na tieto otázky:
Je vašou spoločnosťou tunel udržiavaný tak, aby v ňom bola zabezpečená možnosť prepravy aj keď tá sa v poslednom období značne oslabila- obmedzila?
Koľko ročne stojí údržba a správa Lupkovského tunelu?
Udržiavate ho celý alebo len do polovice? (A druhú časť Poliaci...) Je  tam potrebná nejaká rozsiahla oprava, investície?
Kto a aké udržiavacie práce v ňom počas celého roka zabezpečuje?
Ako vidíte budúcnosť tunelu? (Myslíme, či ho zatvoríte kvôli slabému využitiu alebo ponecháte otvorený pre osobnú a nákladnú dopravu?)
ŽSR, ktoré sú správcom Lupkowského tunela formou bežnej údržby udržiavajú technický stav tunela v prevádzkyschopnom stave, aby v prípade obnovenia prevádzky nebolo potrebné robiť rozsiahlejšie opravy tunela.
ŽSR však spravujú iba časť tunela nachádzajúcu sa na území Slovenskej republiky, druhú časť tunela spravuje Poľská republika. Tunel je vo vyhovujúcom stavebnom stave. Na jeho udržanie v prevádzkyschopnom stave je postačujúca pravidelná bežná údržba a to oprava poškodených škár, vyčistenie predportálových priekop od nánosov a udržanie bezpečnostných náterov. Správa a bežná údržba tunela za rok pri prevádzaní udržiavacích prác je cca 8 500 €. Udržiavacie práce tiež vykonáva ŽSR.
ŽSR neuvažujú o uzatvorení tunela, pretože pri ukončení bežnej údržby tunel začne chátrať a prípadné znovuotvorenie by znamenalo previesť minimálne komplexnú rekonštrukciu s oveľa väčšími nákladmi ako je bežná údržba.

     Dátum: 03.06.2010
     Vyjadrenie pre: Košický večer
     Železničné priecestia - Košice
Pravidelne, v pracovných dňoch aj niekoľkokrát denne, využívam prejazd železničným priecestím pod MČ Ťahanovce (pri Súdkoch). V poslednom čase sa mi viackrát stalo, že rampy sú pred prejazdom vlaku spustené príliš dlho. Kým voľakedy to bola maximálne minúta, teraz aj tri - štyri. Zdá sa mi to zbytočné, lebo najmä ráno sa aj za minútu - dve dokáže vytvoriť pred rampami dlhý rad čakajúch a s pribúdajúcim časom aj šomrajúcich motoristov. Zbytočnosť dlhého čakanie podčiarkuje fakt, že neraz sa nám stalo, že po troch - štyroch minútach čakanie pred rampami sa odrazu zvihli bez toho, aby pred tým prešiel nejaký vlak. Ešte horšia je vraj situácia na Rampovej ulici. Môj sused má firmu v bývalom areáli STV a tvrdí, že tam sú čakania na prejazd rampami smerom do centra ešte dlhšie. Nedali by sa "spúšťacie" intervaly upraviť tak, aby boli primerané času, ktorý plynie k prejazdu vlaku?
Priecestie v obci Ťahanovce  a na Rampovej ulici v Košiciach - stanovisko k podnetu:
Zatváranie priecestí a ich doba zatvorenia súvisí výlučne s intenzitou vlakovej dopravy. V medzistaničnom úseku Košice – Kostoľany nad Hornádom sa prepraví v priemere 160 vlakov za 24 hodín.
1. Priecestné zabezpečovacie zariadenie (ďalej PZ) v obci Ťahanovce na dvojkoľajnej trati Košice - Kysak v km 102,738  vykazuje správnu činnosť a v roku 2010 nie sú na ňom evidované žiadne poruchy. PZ sa automaticky zatvára a otvára jazdou železničného vozidla v obidvoch smeroch. Okamih spustenia výstrahy na priecestí je vypočítaný v zmysle normy STN P 34 2651 a musí splňovať podmienku, aby i najdlhšie a najpomalšie vozidlo mohlo bezpečne opustiť priecestie pred vlakom prichádzajúcim k priecestiu traťovou rýchlosťou. Túto dobu nie je možné skrátiť. Dlhšie zatvorenie závor môže byť zapríčinené:
-     v závislosti od druhu vlaku (osobný, nákladný..) nižšou rýchlosťou jazdy vlaku pred priecestím,
-     v čase prejazdu vlaku priecestím je vypravený vlak v opačnom smere po susednej koľaji, ktorý tiež ovplyvní PZ. Závory sa automaticky otvoria až po prejazde vlaku opačným smerom,
-     ak vlak ktorý prešiel priecestím stojí z prevádzkových dôvodov dlhšiu dobu pred vchodovým návestidlom ŽST Košice. Po uplynutí vypočítanej „doby prekročenia anulácie” sa opätovne uzavrú závory uvedeného priecestia. Po uskutočnenom vchode vlaku do stanice sa závory automaticky otvoria.
PZ je vybavené prvkami pre miestnu núdzovú obsluhu, t.j. v prípade poruchy alebo výluky môže oprávnený dopravný zamestnanec obsluhovať PZ priamo na mieste. Aby v takýchto prípadoch nedochádzalo k  zmeškávaniu spojov MHD z dôvodu prestojov na PZ boli v spolupráci s DPMK prijaté opatrenia na zabránenie uvedeného stavu. V prípade zistenia poruchy PZ  dispozičný výpravca ŽST Košice o tejto skutočnosti vyrozumie okrem iného aj dispečing DPMK a po vzájomnej dohode sa príjmu potrebné opatrenia na núdzovú miestnu obsluhu PZ. Tento stav v roku 2010 ešte nenastal.
2. Priecestné zabezpečovacie zariadenie na Rampovej ulici v Košiciach je obsluhované ručne dopravným zamestnancom. Je závislé od stavu staničného zabezpečovacieho zariadenia (SZZ). Podmienkou postavenia vlakovej cesty je zatvorené priecestie. Následné otvorenie priecestia je možné, až keď vlak prejde priecestím a je možné zrušiť záver vlakovej cesty obsluhou SZZ. Taktiež je priecestie zavreté počas vykonávania posunu na dotknutom zhlaví.
Na uvedenom PZ nebola v roku 2010 evidovaná žiadna porucha.
Poukazovaný stav neodôvodneného dlhého uzavretia závor v obci Ťahanovce a na Rampovej ulici v Košiciach nie je vyvolaný poruchou, ale je to normálny prevádzkový stav PZ.

     Dátum: 03.06.2010
     Vyjadrenie pre: SME
     ŽSR – informačné centrum BKIS
Prečo odišlo z hlavnej stanice v Bratislave informačné turistické centrum Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (ďalej BKIS)? Tvrdia, že pre nevyhovujúce priestory, ktoré im ŽSR ponúklo.
BKIS odovzdalo na vlastnú žiadosť časť nebytového priestoru k 31.9.2009. Predmetný nebytový priestor užívalo od roku 2004 bez nájomnej zmluvy a do dnešného dňa nebolo ochotné pristúpiť na náš návrh o uznaní dlhu.  Z  pohľadu ŽSR nejde o nevyhovujúce priestory (momentálne ich užíva ZSSK Slovensko, a.s.). BKIS argumentuje tým, že nedostalo k dispozícii priestor vo vestibule stanice, žiaľ ŽSR momentálne takýmito voľnými priestormi nedisponuje.
BKIS tvrdí, že žiadali lepšie umiestnenie informačného stánku a vraj dostali možnosť umiestnenia stánku v novej prístavbe, no s výpovednou lehotou sedem dní. Je to pravda?
BKIS požiadalo o zazmluvnenie časti nebytového priestoru za účelom zriadenia informačného pultu, ŹSR sa snažili tejto požiadavke vyhovieť, avšak z dôvodu potreby realizácie projektu rekonštrukcie ŽST Bratislava hlavná stanica – „Predstaničný priestor – Bratislava“ je pre ŽSR nevyhnutné uzatvárať nájomnú zmluvu formou notárskej zápisnice s výpovednou lehotou 7 dní.
Prečo nie sú na staniciach v Bratislave – Petržalke a Hlavnej stanici dotykové turistické infopointy? BKIS tvrdí, že sa o ich inštaláciu v týchto priestoroch snaží už štyri roky?
- za ŽST Bratislava Hlavná stanica:
So spisového materiálu vyplýva, že požiadavka BKIS s umiestnením infopointu bola v roku 2008 zamietnutá, a to najmä z dôvodu problematického pripojenie na prípojku el. energie.
- za ŽST Petržalka:
So žiadateľom bola uzatvorená zmluva na umiestnenie internetového terminálu dňa 24.7.2008, v ktorej bol nájomca – žiadateľ zaviazaný do 6 mesiacov predložiť rozhodnutie ÚRŽD o zmene účelu užívania predmetu nájmu.
Dňa 2.10.2008 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, kde bol navrhnutý záver z pojednávania:  BKIS vypracuje projekt a následne ŽSR zabezpečí návrh riešenia novej prípojky. Keďže na ŽSR nebo zaslaný žiadny projekt, tieto podmienky neboli splnené.
Nájomca tak nesplnil 6 mesačnú podmienku o predložení rozhodnutia ÚRŽD o zmene účelu užívania predmetu nájmu, zmluva tým pádom stratila platnosť.
Rokovali ŽSR s BKIS o infopointoch, aký bol záver? BKIS tvrdí, že ŽSR bránili administratívne postupy. Je to pravda?
ŽSR (prebehlo osobné stretnutie so zástupcami BKIS, pracovníkmi Strediska hospodárenia s majetkom ŽSR a prednostu ŽST Bratislava Hlavná stanica) sa snažilo vyhovieť  požiadavke BKIS  o umiestnení infopointu, momentálne je pripravený aj návrh NZ.
Dňa 11.12.09 sme si mailom od zástupcov BKIS vyžiadali oficiálnu žiadosť k uzatvoreniu NZ. Do dnešného dňa sme  ju neobdržali, takže považujeme celú záležitosť za bezpredmetnú.
Rokovalo ŽSR o informačnom centre s mestom či BKIS, aký bol záver?
Osobné rokovanie so zástupcom BKIS, kde bolo zdôvodnené uzatvorenie NZ formou notárskej zápisnice, čo bolo pre BKIS neprípustné.
Mesto vraví, že sa momentálne chystá stretnutie bratislavského primátora Andreja Ďurkovského s generálnym riaditeľom ŽSR, je to pravda? O čom bude toto stretnutie?
O tejto záležitosti nemáme žiadne poznatky.
Chystá ŽSR nejaké zmeny na bratislavských staniciach v súvislosti s budúcoročnými majstrovstvami sveta v hokeji? Ak áno, aké?
V čase pred MS ako aj počas konania MS určite zintenzívnime umývanie a upratovanie železničných staníc. Priebežne odstraňujeme grafity zo stien podchodov a sklených plôch. Inštalovali sme nové smetné koše v priestoroch stanice Bratislava Hlavná stanica v mesiaci december 2009 a na prelome mesiacov február/marec 2010 - v predstaničnom priestore. Všetky ostatné otázky k MS a s tým súvisiacej prípravy železničných staníc sú v týchto dňoch predmetom pracovných rokovaní na všetkých úrovniach organizačných jednotiek ŽSR.


     Dátum: 03.06.2010
     Vyjadrenie pre: KORZÁR
     ŽSR – toalety na trati Humenné - Stakčín
Dovoľujem si Vás požiadať o informácie týkajúce sa majetku ŽSR na železničnej trase Humenné- Stakčín a Humenné- Medzilaborce.
Rada by som sa dozvedela, či podľa nových európskych smerníc ste povinní, alebo nie zabezpečiť pri každej železničnej stanici v obci aj v mestách (bez rozdielu veľkosti) funkčné WC pre cestujúcu verejnosť?
Z podnetov našich čitateľov totiž vyplynulo, že na spomínaných trasách sú pri železničných staniciach v obciach verejné WC v katastrofálnom stave.
Niektoré nemajú už ani dvere, sú úplne rozbité a nezakrývajú ani latríny s priloženými novinami, ktoré sú vo vnútri... (Príklad za všetko- obec Hažín nad Cirochou) To, samozrejme nerobí obraz pre cestujúcich, ktorí tadiaľto denno  denne cestujú do iných staníc.
Rada by som sa dozvedala, koľko eur ste, napríklad za posledné 4 roky investovali do opráv toaliet pre verejnosť na hore uvedených trasách a konkrétne v akých obciach.
Zaujíma ma kam chodia na (hlavne v menších obciach s menšími želez. stanicami) na WC zamestnanci železníc?
Zaujíma ma aké sú vaše skúsenosti, problémy  s ktorými sa stretávate pri prevádzkovaní, údržbe a financovaní toaliet pre cestujúcu verejnosť?
Zaujíma ma, či je v stratégiou ŽSR tieto toalety rušiť- likvidovať, alebo naopak- budete sa snažiť postupne ich opravovať a sfunkčniť pre cestujúcu verejnosť. Kedy chcete začať?
V objektoch ŽSR na tratiach Humenné – Stakčín a Humenné – Medzilaborce sú v obsadených železničných staniciach pre cestujúcu verejnosť k dispozícii hygienické zariadenia. V zmysle súčasne platných predpisov sa hygienické zariadenia pre cestujúcu verejnosť zriaďujú iba v obsadených železničných staniciach. Obdobne sa o uvedenej problematike pojednáva v predpisoch UIC 140 Prístupnosť železničných staníc v Európe, Úradný vestník EÚ – Rozhodnutie komisie o technickej špecifikácii interoperability, týkajúcej sa osôb so zníženou pohyblivosťou.
V neobsadených zastávkach, kde nevykonáva službu zamestnanec ŽSR sú hygienické zariadenia uzavreté aj z dôvodu devastácie zariadení práve cestujúcou verejnosťou. Vykonané opravné práce na hygienických zariadeniach riešia problematiku iba dočasne, nakoľko vo veľmi krátkom čase sú opäť zničené, nefunkčné a zdevastované. V súčasnej situácii na ŽSR sa do hygienických zariadení na neobsadených zastávkach nebude investovať, budú sa skôr osadzovať mobilné ekologické WC. Predpisy EÚ striktne neukladajú nutnosť vybavenia neobsadených zastávok a železničných staníc hygienickými zariadeniami.
Hygienické zariadenia sa obnovujú v rámci väčších opráv, rekonštrukcií, kde sa postupne implementujú predpisy EÚ. Údržba hygienických zariadení sa vykonáva podľa finančných možností a priorít ŽSR. Konkrétne na uvedených tratiach bola vykonaná obnova hygienických zariadení v nesamostatnej ŽST Kamenica nad Cirochou v roku 2007. V tomto roku sa pripravuje oprava hygienických zariadení v nesamostatných ŽST Koškovce a Radvaň nad Laborcom.

     Dátum: 01.06.2010
     Vyjadrenie pre: Hospodárske noviny
     ŽSR - financie
Ohľadne pripravovaného článku by som sa rád opýtal niekoľko otázok.
1. ZSSK Cargo hlási za prvé štyri mesiace medziročný nárast prepravy o takmer 28 percent. V akej miere sa to odrazilo na príjmoch ŽSR?
Príjmy ŽSR v súvislosti s rastom prepravy u CARGA vzrástli za obdobie 1. – 4. 2010 oproti rovnakému obdobiu minulého roku o 22,4 %.
2. Aký je podľa súčasného vývoja odhad hospodárskeho výsledku ŽSR v tomto roku?
Predpokladaný výsledok hospodárenia ŽSR na konci roku 2010 je strata cca 123,5 mil. €.
3. Ako je to so splácaním minuloročnej štátnej pôžičky? Zažali ste ju už splácať, prípadne čím je jej splácanie podmienené?
Návrátná finančná výpomoc sa začne splácať  podľa zmluvy dňa  31.3.2011.

     Dátum: 01.06.2010
     Vyjadrenie pre: KORZÁR
     Železničné priecestie – Spišská Nová Ves
Pripravujem článok o tom, že v meste Spišská Nová Ves plánujú vybudovať chodník cez železničné priecestie na Duklianskej ulici smerom na sídlisko Západ I. a Smižany.
V súčasnosti cez rampy prechádzajú autá i peší chodci, či cyklisti. Toto provizórne a nebezpečné riešenie chce mesto zmeniť vybudovaním obojstranného chodníka cez priecestie. Ide o dlhoročný problém, ktorý v meste opätovne "oprášili".
Pokiaľ viem, ŽSR v súvislosti s plánovanou obnovou trate v smere Poprad - Krompachy plánuje riešiť aj tento prechod v SNV. Údajne má ísť o riešenie kruhovej križovatky vedúcej popod trať, investorom majú byť ŽSR.
Ak by bolo možné aspoň v skratke načrtnúť tento projekt, kedy by mohol byť realitou, keďže predpokladám, že pôjde o projekt spolufinancovaný cez európske fondy. A s akým balíkom peňazí počíta?
Mesto zatiaľ vyčkáva, ale pravdepodobne sa pustí do vybudovania obojstranného chodníka. Keďže chodník má viesť aj cez pozemky ŽSR, či Vaša spoločnosť pozemky prenajme alebo odpredá. Neviem, či je to tak, no existuje nejaké ochranné pásmo železníc v tomto priestore? Či vybudovanie chodníka nebude problémom?
Za ŽSR stále platí vyjadrenie, ktoré sme dávali médiám koncom roku 2009:
Železnice Slovenskej republiky v súčasnosti neplánujú žiadnu rekonštrukciu tohto priecestia, tá by sa mohla riešiť až realizáciou stavby "Modernizácia úseku Liptovský Mikuláš - Košice", ktorý je súčasťou V. koridoru. Termín realizácie zatiaľ nie je známy.
Ak by malo teraz dôjsť k rekonštrukcii priecestia, tak tento zámer by mal vyvolať správca komunikácie. Nakoľko tieto stavebné úpravy sú vyžadujú aj určitú projektovú dokumentáciu a schvaľovací proces zo strany dopravného inšpektorátu, navrhujeme, aby iniciatíva bola vyvolaná zo strany správcu komunikácie.
Priecestie v km 174,713 trate Košice - Žilina je široké 18m, šírka vozovky je pri koľaji č.1  7,1m a pri koľaji č. 2 je šírka 9,6m. Chodník pre peších by bolo možné zriadiť v smere od Žiliny, ale pri koľaji č. 2 je potrebné vykonať určité úpravy na cestnej komunikácii, aby bol chodník bezpečný. Zároveň je potrebné na priecestí vyznačiť šírku prechodu pre chodcov. Z oboch strán priecestia nie je žiaden chodník a chodci chodia po krajnici vozovky.
K pozemkom Vám dopĺňame: v prípade záujmu o vybudovanie chodníka zo strany mesta by sme pravdepodobne pristúpili k odpredaju pozemkov v určitej vzdialenosti od trate (čo závisí aj od podzemných vedení), ale celkovo s vybudovaním obojstranného chodníka by nemal byť problém. Ako potvrdili organizačné zložky ŽSR je pre nás zaujímavé, že s takou informáciou a dotazmi prichádzajú najskôr média a nie zástupcovia mesta. Zo strany mesta nebola zaslaná žiadna požiadavka, ani vyvolaná diskusia o ich zámeroch.
Čo sa týka projektu križovatky vedúcej popod trať, o tom nemáme žiadne informácie.

 

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky