Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 09.12.2017
Kariéra - Štipendium
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod

Štipendijný program ŽSR na stredných školách

V školskom roku 2016/2017 ŽSR spúšťajú jedinečný štipendijný program pre žiakov stredných odborných škôl, ktorého súčasťou môžeš byť aj Ty.

Ak si žiakom 3 a 4. ročníka strednej odbornej školy:

stredná odborná škola

študijné a učebné odbory

Stredná priemyselná škola dopravná,  Študentská 23, Trnava

prevádzka a ekonomika dopravy

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany

mechanik - elektrotechnik

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

mechanik - elektrotechnik

Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava

mechanik - elektrotechnik

technik informačných a telekomunikačných zariadení

elektromechanik

 • ak Tvoj študijný priemer z odborných predmetov je do 2,5 tak máš aj Ty šancu byť súčasťou tohto programu,
 • počas dvoch rokov štúdia Ťa podporíme sumou:

v  3.ročníku    80 EUR/mesiac

v  4.ročníku  100 EUR/mesiac

 • zabezpečíme Ti odbornú prax na pracoviskách ŽSR,
 • po úspešnom ukončení štúdia Ťa zamestnáme v danom odbore, ktorý si vyštudoval

Podmienky zaradenia do štipendijného programu:

 • vek 18 rokov,
 • študijný priemer do 2,5
 • úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického vyšetrenia.

Práca u nás má tieto výhody:

 • staneš sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
 • máš možnosť kariérneho rastu,
 • absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky,
 • budeš pracovať v dynamickom pracovnom prostredí,
 • získaš železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom,
 • môžeš využiť zahraničné cestovné výhody,
 • prispejeme Ti na životné poistenie a doplnkové dôchodkové  sporenie,
 • zabezpečíme Ťa kvalitnou kolektívnou zmluvou,
 • môžeš využívať sociálny program ŽSR,
 • ponúkame Ti rekreačné pobyty na našich strediskách v Strečne a Starom Smokovci.

Uplatniť sa môžeš v nasledovných profesiách:

Stredné odborné školy

študijný odbor

profesia

Prevádzka a ekonomiky dopravy, Operátor prevádzky ekonomiky a dopravy

dispečer

výpravca

signalista

výhybkár

dozorca výhybiek

kontrolór dopravy

posunovač

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, Mechanik elektrotechnik, Technik informačných a telekomunikačných zariadení

technik ICT

operátor GSM-R

vedúci prevádzky

hlavný majster

návestný majster

oznamovací / zabezpečovací dozorca

Elektromechanik

majster elektrotechniky a energetiky

prevádzkový elektrikár

elektromechanik elektrických a elektronických zariadení

zabezpečovací a oznamovací elektromechanik

elektromontér pevných a trakčných a silnoprúdových zariadení

rušňovodič - elektromontér

Železničiar

signalista

výhybkár

dozorca výhybiek

dozorca dopravne na DOT

posunovač

dozorca spádoviska

Žiadosť o prihlásenie do štipendijného programu ŽSR si nájdeš na: www.zsr.sk/stipendium

Žiadosť-vzor

Štipendijný program ŽSR na vysokých školách

V školskom roku 2016/2017 ŽSR spúšťajú jedinečný štipendijný program pre študentov Žilinskej univerzity.

Ak si študentom na Žilinskej univerzite na:

 • fakulte prevádzky a ekonomiky  dopravy a spojov,
 • strojníckej fakulte,
 • fakulte elektrotechniky,
 • stavebnej fakulte,
 • fakulte riadenia a informatiky,

máš jedinečnú príležitosť vstúpiť do štipendijného programu ŽSR, v ktorom Ťa podporíme nasledovne:

 • do priemeru 1,5 (vrátane) / 150 EUR mesačne.
 • do priemeru 2,5 (vrátane) / 120 EUR mesačne.

 

Podmienky zaradenia do štipendijného programu:

 

 • úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického vyšetrenia v poverenom zariadení,
 • študenti všetkých fakúlt Žilinskej univerzity budú môcť vstúpiť do štipendijného programu v 3. ročníku štúdia,
 • študenti Žilinskej univerzity nesmú prekročiť študijný priemer 2,5, podmienka sa vzťahuje na celé obdobie štúdia a pre všetky fakulty.

 

 

Špecifické podmienky pre študentov PEDaS:

 

 • študenti PEDaS budú môcť vstupovať do štipendijného programu v ktoromkoľvek ročníku vstupom do kurzu OS 15. Štipendium budú môcť poberať počas kurzu na získanie odbornej spôsobilosti OS 15 a následne OS 19,
 • podmienkou zotrvania v štipendijnom programe je úspešné získanie odbornej spôsobilosti OS 15 a OS 19 (platí len pre študentov PEDaS).

 

Súčasťou štipendijnej zmluvy je aj pracovná zmluva na dobu neurčitú. Po úspešnom ukončení štúdia bude Štipendista vyzvaný na jej podpísanie. Pracovná zmluva obsahuje okrem iného aj záväzok Štipendistu odpracovať na ŽSR min. 3 roky v pozícii, ktorá bude vychádzať zo zamerania ukončeného štúdia. V prípade, že zo strany Štipendistu nebude táto pracovná zmluva podpísaná, je povinný ŽSR vrátiť sumu,  ktorá mu bola prostredníctvom štipendijného programu vyplatená.

 

Práca u nás má tieto výhody:

 • staneš sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
 • máš možnosť kariérneho rastu,
 • absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky,
 • budeš pracovať v dynamickom pracovnom prostredí,
 • získaš železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom,
 • môžeš využiť zahraničné cestovné výhody,
 • prispejeme Ti na životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie.

 Žiadosť o prihlásenie do štipendijného programu ŽSR si nájdeš na: www.zsr.sk/stipendium

Žiadosť-vzor

Vyplnenú a podpísanú žiadosť zašli elektronicky na: stipendium@zsr.sk

alebo poštou na adresu:

Železnice Slovenskej republiky

Generálne riaditeľstvo

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Klemensova 8

813 61 Bratislava

 V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj e-mailom alebo na telefónnych číslach:

0904 746 549; 0904 746 551.

 

„Železnice Slovenskej republiky si vyhradzujú právo na posúdenie žiadosti  v lehote 30 dní od dňa doručenia žiadosti o Štipendijný program na ŽSR.“

 

Tešíme sa na Teba!

 

 

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky