Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 09.12.2017
Kariéra - Štipendium
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod

Štipendijný program ŽSR na stredných školách

V školskom roku 2017/2018 ŽSR spúšťajú jedinečný štipendijný program pre žiakov stredných priemyselných škôl, ktorého súčasťou môžeš byť aj Ty.

Ak si žiakom 1. až 4. ročníka strednej priemyselnej školy:

Stredná priemyselná škola

Študijné odbory

Stredná priemyselná škola dopravná,  Študentská 23, Trnava

prevádzka a ekonomika dopravy

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

prevádzka a ekonomika dopravy

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava

elektrotechnika

Stredná priemyselná škola dopravná , Sokolská 911/94, Zvolen

prevádzka a ekonomika dopravy

 • ak Tvoj študijný priemer z odborných predmetov je do 2,5 tak máš aj Ty šancu byť súčasťou tohto programu,
 • počas štyroch rokov štúdia Ťa podporíme sumou:

v  1.ročníku    40 EUR/mesiac

v  2.ročníku    60 EUR/mesiac

v  3.ročníku     80 EUR/mesiac

v  4.ročníku   100 EUR/mesiac

 • zabezpečíme Ti odbornú prax na pracoviskách ŽSR,
 • po úspešnom ukončení  štúdia Ťa zamestnáme v danom odbore, ktorý si vyštudoval

Podmienky zaradenia do štipendijného programu:

 • študijný priemer do 2,5
 • úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického rozhovoru ( vyšetrenia).

Práca u nás má tieto výhody:

 • staneš sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
 • máš možnosť kariérneho rastu,
 • absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky,
 • budeš pracovať v dynamickom pracovnom prostredí,
 • získaš železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom,
 • môžeš využiť zahraničné cestovné výhody,
 • prispejeme Ti na životné poistenie a doplnkové dôchodkové  sporenie,
 • zabezpečíme Ťa kvalitnou kolektívnou zmluvou,
 • môžeš využívať sociálny program ŽSR,
 • ponúkame Ti rekreačné pobyty na našich strediskách v Strečne a Starom Smokovci.

Uplatniť sa môžeš v nasledovných profesiách:

Stredné priemyselné školy

študijný odbor

profesia

Prevádzka a ekonomika dopravy

dispečer

výpravca

signalista

výhybkár

dozorca výhybiek

kontrolór dopravy

posunovač

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, Elektrotechnika

technik ICT

operátor GSM-R

vedúci prevádzky

hlavný majster

návestný majster

oznamovací / zabezpečovací dozorca

 Žiadosť o prihlásenie do štipendijného programu ŽSR si nájdeš na: www.zsr.sk/stipendium

Žiadosť-vzor

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky