Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 09.12.2017
Kariéra - Štipendium
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod

Štipendijný program ŽSR na stredných školách

V školskom roku 2016/2017 ŽSR spúšťajú jedinečný štipendijný program pre žiakov stredných odborných škôl, ktorého súčasťou môžeš byť aj Ty.

Ak si žiakom 3 a 4. ročníka strednej odbornej školy:

stredná odborná škola

študijné a učebné odbory

Stredná priemyselná škola dopravná,  Študentská 23, Trnava

prevádzka a ekonomika dopravy

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany

mechanik - elektrotechnik

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

mechanik - elektrotechnik

 

Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava

mechanik - elektrotechnik

technik informačných a telekomunikačných zariadení

elektromechanik

 

 

 • ak Tvoj študijný priemer z odborných predmetov je do 2,5 tak máš aj Ty šancu byť súčasťou tohto programu,
 • počas dvoch rokov štúdia Ťa podporíme sumou:

v  3.ročníku 80 EUR/mesiac

v  4.ročníku  100 EUR/mesiac

 • zabezpečíme Ti odbornú prax na pracoviskách ŽSR,
 • po úspešnom ukončení štúdia Ťa zamestnáme v danom odbore, ktorý si vyštudoval

Podmienky zaradenia do štipendijného programu:

 • vek 18 rokov,
 • študijný priemer do 2,5
 • úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického vyšetrenia,

Práca u nás má tieto výhody!

 • staneš sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
 • máš možnosť kariérneho rastu,
 • absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky,
 • budeš pracovať v dynamickom pracovnom prostredí,
 • získaš železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom,
 • môžeš využiť zahraničné cestovné výhody,
 • prispejeme Ti na životné poistenie a dôchodkové sporenie,
 • zabezpečíme Ťa kvalitnou kolektívnou zmluvou,
 • môžeš využívať sociálny program ŽSR,
 • ponúkame Ti rekreačné pobyty na našich strediskách v Strečne a Starom Smokovci.

Uplatniť sa môžeš v nasledovných profesiách:

Stredné odborné školy

študijný odbor

profesia

Prevádzka a ekonomiky dopravy, Operátor prevádzky ekonomiky a dopravy

dispečer

výpravca

signalista

výhybkár

dozorca výhybiek

kontrolór dopravy

posunovač

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách,           Mechanik elektrotechnik,    Technik informačných a telekomunikačných zariadení

technik ICT

operátor GSM-R

vedúci prevádzky

hlavný majster

návestný majster

oznamovací / zabezpečovací dozorca

Elektromechanik

majster elektrotechniky a energetiky

prevádzkový elektrikár

elektromechanik elektrických a elektronických zariadení

zabezpečovací a oznamovací elektromechanik

elektromontér pevných a trakčných a silnoprúdových zariadení

rušňovodič - elektromontér

Železničiar

signalista

výhybkár

dozorca výhybiek

dozorca dopravne na DOT

posunovač

dozorca spádoviska

 

Žiadosť o prihlásenie do štipendijného programu ŽSR si nájdeš na: www.zsr.sk/stipendium

Žiadosť-vzor

Štipendijný program ŽSR na vysokých školách

V školskom roku 2016/2017 ŽSR spúšťajú jedinečný štipendijný program pre študentov Žilinskej univerzity.

Ak si študentom  na Žilinskej univerzite na:

 • fakulte prevádzky ekonomiky a dopravy spojov,
 • strojníckej fakulte,
 • fakulte elektrotechniky,
 • stavebnej fakulte,
 • fakulte riadenia a informatiky,

máš jedinečnú príležitosť  vstúpiť do štipendijného programu ŽSR v ktorom Ťa podporíme nasledovne:

 • do priemeru 1,5 (vrátane) / 150 EUR mesačne.
 • do priemeru 2,5 (vrátane)/ 120 EUR mesačne.

 

Podmienky zaradenia do štipendijného programu:

 

 • úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického vyšetrenia v poverenom zariadení,
 • študenti všetkých fakúlt Žilinskej univerzity budú môcť vstúpiť do štipendijného programu v 3. ročníku štúdia,
 • študenti Žilinskej univerzity nesmú prekročiť študijný priemer 2,5, podmienka sa vzťahuje na celé obdobie štúdia a pre všetky fakulty.

 

 

Špecifické podmienky pre študentov PEDaS:

 

 • študenti PEDaS budú môcť vstupovať do štipendijného programu v ktoromkoľvek ročníku vstupom do kurzu OS 15. Štipendium budú môcť poberať počas kurzu na získanie odbornej spôsobilosti OS 15 a následne OS 19.
 • podmienkou zotrvania v štipendijnom programe je úspešné získanie odbornej spôsobilosti OS 15 a OS 19 (platí len pre študentov PEDaS).

 

Práca u nás má tieto výhody!

 • staneš sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
 • máš možnosť kariérneho rastu,
 • absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky,
 • budeš pracovať v dynamickom pracovnom prostredí,
 • získaš železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom,
 • môžeš využiť zahraničné cestovné výhody,
 • prispejeme Ti na životné poistenie a dôchodkové sporenie.

 

Žiadosť o prihlásenie do štipendijného programu ŽSR si nájdeš na: www.zsr.sk/stipendium

Žiadosť-vzor

Vyplnenú a podpísanú žiadosť zašli elektronicky na: stipendium@zsr.sk

Alebo poštou na adresu:

Generálne riaditeľstvo

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Klemensova 8

813 61 Bratislava

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj e- mailom alebo na telefónnych číslach:

0904 746 549; 0904 746 551.

 

“Železnice Slovenskej republiky si vyhradzujú právo na posúdenie žiadosti  v lehote 30 dní od dňa doručenia žiadosti o Štipendijný program na ŽSR.“

 

Tešíme sa na teba

 

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky