Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 09.12.2017
Kariéra - Duálne vzdelávanie
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod

Študuj s podporou ŽSR v systéme duálneho vzdelávania!

 V školskom roku 2016/2017 vstúpia ŽSR do Systému duálneho vzdelávania. 

 Dňa 1. 4. 2015 nadobudol platnosť Zákon č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý okrem iného, umožňuje žiakom venovať oveľa viac času odbornému výcviku a zamestnávateľom zaradiť do učebných osnov predmety a témy, ktoré budú pre „jeho“ žiakov konkurenčnou výhodou. 

Našim cieľom je vychovať si vlastných odborníkov v oblasti železničnej dopravy a v jednotlivých technických odvetviach, ktorí budú poznať svoje budúce pracovné prostredie a tým prispejú k zefektívneniu dopravy v sieti ŽSR.


Leták na stiahnutie: 

Leták duál.pdf Leták duál benefity.pdf

V akých odboroch? 

Učebný odbor železničiar (3762 H)

3762H

Učebný odbor elektromechanik (2683 H)  

2683h                            

Študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy (3758 4K)

3758

Študijný odbor mechanik-elektrotechnik (2697 K)

2697

Na ktorých SOŠ? 

V školskom roku 2016/2017 sa s nami do systému duálneho vzdelávania zapojí:

SOŠ železničná, Palackého 14, Košice

 • železničiar (3762 H)
 • mechanik-elektrotechnik (2697 K)
 • elektromechanik (2683 H)

SOŠ dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa

 • železničiar (3762 H)
 • mechanik-elektrotechnik (2697 K)
 • elektromechanik (2683 H)

Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín

 • železničiar (3762 H)
 • operátor prevádzky a ekonomiky dopravy (3758 4K)

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany

 • mechanik-elektrotechnik (2697 K)

Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava

 • operátor prevádzky a ekonomiky dopravy (3758 4K)

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

 • mechanik-elektrotechnik (2697 K)
 • elektromechanik (2683 H 11)

 

Čo od nás môžeš očakávať? 

 Počas štúdia Ti ponúkame:

 • odborné vzdelanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov
 • bezplatné získanie odborných a praktických zručností a pracovných návykov priamo na pracoviskách ŽSR
 • už počas štúdia sa začleníš do budúceho pracovného kolektívu
 • poskytneme Ti pracovný odev, obuv a všetky potrebné ochranné pracovné pomôcky
 • prispejeme Ti na stravu a internát
 • prispejeme Ti na cestu do školy a na prax
 • finančne Ťa podporíme prospechovým štipendiom
 • po prijatí na školu s Tebou podpíšeme učebnú zmluvu, ktorá Ti zabezpečí uvedené výhody
 • keď dovŕšiš 18 rokov a splníš podmienky spôsobilostí, máš možnosť brigádne si privyrobiť
 • po úspešnom absolvovaní štúdia Ti garantujeme pracovné miesto
 • Poskytneme príspevok na ubytovanie vo výške 50% z ceny ubytovania na internáte a štipendium v nasledovných sumách:
 

Prácou u nás získaš tieto benefity:

 • staneš sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou
 • budeš pracovať v dynamickom pracovnom prostredí
 • možnosť kariérneho rastu
 • garantujeme Ti istotu mesačnej mzdy s prémiami, príplatkami a mzdovými zvýhodneniami
 • absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky
 • získaš železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom
 • môžeš využiť zahraničné cestovné výhody
 • prispejeme Ti na dôchodkové sporenie a životné poistenie
 • zabezpečíme Ťa kvalitnou kolektívnou zmluvou
 • môžeš využívať sociálny program ŽSR
 • ponúkame Ti rekreačné pobyty v našich strediskách

 

Chceš študovať s našou podporou? 

 • Prihlás sa na SOŠ, s ktorou spolupracujeme v rámci systému duálneho vzdelávania
 • Zašli nám vyplnenú žiadosť o zaradenie do systému duálneho vzdelávania do 31.03.2016, pridaj kópiu posledných dvoch vysvedčení Žiadosť-vzor
 • My Ťa budeme kontaktovať a spolu vybavíme potrebnú administratívu
 • Na prijímacie skúšky na SOŠ prines potvrdenie o tom, že Ťa pri štúdiu budeme podporovať

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo prijať uchádzačov na základe ich úspešnosti v celkovom poradí na prijímacích skúškach a ich doterajších študijných výsledkov (celkový priemer koncoročného vysvedčenia z 8.ročníka a polročného vysvedčenia z 9. ročníka základnej školy).

Máš otázky?

Pýtaj sa na bednar.ivan1@zsr.sk, +421 2 2029 4252

                 mikusova.alexandra@zsr.sk , +421 2 2029 2009

Vyplnenú žiadosť o duálne vzdelávanie spolu s vysvedčením nám môžeš zaslať do 31.03.2017 poštou na adresu:

Železnice Slovenskej republiky

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Klemensova 8, 81361 Bratislava

alebo naskenuj vyplnenú žiadosť o duálne vzdelávanie spolu s vysvedčením a pošli emailom na:

bednar.ivan1@zsr.sk, mikusova.alexandra@zsr.sk

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky