Železnice Slovenskej republiky


Rôzne jednotliviny


Rôzne jednotliviny

V archíve sú uložené aj fotografie, ktoré nie sú zaradené do žiadneho súboru. Digitalizácia sa pripravuje.

 1. Pozdrav francúzskych žien Československu, 24.9.1936
 2. Šaľa - Nakladanie sudu pri vlaku 786
 3. Zamestnanci dopravného úradu Piešťany pri príležitosti 50. narodenín svojho prednostu insp. Jana Lonbala
 4. Železničná kapela
 5. Hudobný spolok železničných zamestnancov vo Zvolene . Pred odchodom výletného vlaku do jaskyne Domica
 6. Trochu hudby neškodí
 7. Výstava ( Přerov ? )
 8. Pre neprístupnosť ciest boli cestný dopravcovia nahradený ČSD - pred nastúpením cesty
 9. Uvoľňovanie autobusu zo záveja, 6.12.1935
 10. Poštové známky s motívom železnice - 3 ks
 11. Dopravná kancelária - výpravca
 12. Riaditeľstvo Bratislava - štatistika, 1936
 13. Budova riaditeľstva v Košiciach
 14. Dielňa na opravu motorových vozidiel
 15. Manipulácia s kusovými zásielkami - 5 ks
 16. Často musia v zime všetci priložiť ruky k odstraňovaniu snehu, aby sa uvoľnili zaviate koľaje. Ak práve fujavica prestala, odohrávajú sa pri tejto práci veselé scény.
 17. Pohľad do spodnej štôlne. Po stranách ( šikmo ) stojky idúce až do hornej štôlne, v prostriedku zatvorený komín
 18. Pohľad z hornej štôlne na uzáver klenby. Od spodu : skruže, hranoly, vlastná klenba ( silná vrstva ) a krytie vlnitým plechom.
 19. Veľké Bielice - Rezanie dreva na žel. prenajatom složišti a nakladanie do vagónu.
 20. Expozícia ministerstva železníc v Prahe


Právne dokumenty