Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Sťažnosti a podnety

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Podnet k prešetreniu podvodu a nekalých praktík

Kriminalita a protispoločenská činnosť v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. predstavujú závažný spoločenský problém. Železnice Slovenskej republiky prijali opatrenia k predchádzaniu vzniku škôd v dôsledku takého konania. Podanie podnetu závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle uvedeného zákona je možné uskutočniť prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke ŽSR.

Oznamovateľom je garantovaná ich plná anonymita. Oznamovateľ berie na vedomie, že v prípade anonymného podania podnetu mu nemôže byť oznámený výsledok šetrenia.

* - povinné pole

Popis prípadu

(Maximálna veľkosť príloh: 25Mb !)Právne dokumenty