Železnice Slovenskej republiky


Na JUHU vo Vranove nad Topľou pribudne nová zastávka


13.05.2022

V miestnej časti JUH vo Vranove nad Topľou bude vybudovaná nová železničná zastávka. Na slávnostnom akte položenia základného kameňa odhalili polohu zastávky predseda NR SR Boris Kollár, štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť a zástupcovia ŽSR a mesta Vranov nad Topľou. Požiadavka o premiestnení zastávky resp. vybudovaní novej v miestnej časti JUH vznikla od občanov Vranova v roku 2019.

 „Doprava v meste bude opäť o čosi zelenšia. Pre mnohých Vranovčanov sa skráti ich cesta za povinnosťami mimo mesta a rovnako pre obyvateľov okolitých obcí Vranova nad Topľou. Víziou ministerstva aj mojou osobnou víziou je aj vďaka rýchlej dostupnosti presvedčiť ľudí, aby namiesto áut začali využívať hromadnú dopravu,“ uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť.

“Výstavbou novej železničnej zastávky chceme zatraktívniť a sprístupniť železničnú dopravu obyvateľom tejto časti mesta. Zároveň ju sprístupníme žiakom a študentom, ktorí bývajú v blízkych obciach a v tejto lokalite navštevujú materskú školu, základné, či strednú školu. Aj takýmto krokom chceme zvýšiť kvalitu života obyvateľov mesta a okresu a znížiť dopravnú záťaž mesta,” povedal primátor mesta Ján Ragan.

ŽSR sa dlhodobo snažia o korektnú spoluprácu so samosprávami. Na zlepšenie dostupnosti a zatraktívnenie železničnej dopravy pre obyvateľov je v súčasnosti nutná rýchla dostupnosť. Na základe usmernenia ministerstva dopravy a v súlade so strategickým zámerom ŽSR, ktorým je aj zvyšovanie dopravnej obslužnosti území, začali ŽSR s fázou prípravných prác“, uviedol námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre informatizáciu a rozvoj Jozef Veselka.

Nová zastávka bude umiestnená na trati č. 107 D Strážske – Prešov. Železničná trať je jednokoľajná neelektrifikovaná s maximálnou povolenou rýchlosťou 100 km/hod. Dĺžka nástupišťa bude 180 metrov s prístreškom pre cestujúcich. Okrem stavby nástupišťa je teda potrebné vybudovať aj prístupy k zastávke pre chodcov.Právne dokumenty