Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR od 5. 12. 2022 do 2. 1. 2023


04.01.2023

V tomto období evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) 6 zrážok vlaku s osobou, z toho 3 smrteľné a 4 zrážky vlaku s motorovým vozidlom.

Dňa 11. decembra počas jazdy osobného vlaku v úseku Podolínec – Spišská Belá došlo k zrážke s motorovým vozidlom na priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0296. Priecestné zabezpečovacie zariadenie bolo prehliadnuté udržujúcimi zamestnancami, k poškodeniu zariadení železničnej infraštruktúry nedošlo. Dňa 12. decembra bol rušňovodičom osobného vlaku v úseku Starý Smokovec TEŽ – Tatranská Lomnica TEŽ hlásený skrížený autobus v snehovom záveji na priecestí s JIČ SP0365, zasahujúci do priechodného prierezu koľaje. K poškodeniu infraštruktúry ŽSR nedošlo. Dňa 15. decembra počas jazdy osobného vlaku v úseku Mníchova Lehota – Bánovce nad Bebravou došlo na priecestí s JIČ SP1884 k zrážke s motorovým vozidlom. Pri zrážke došlo k zraneniu vodičky motorového vozidla, ktorú odviezli z miesta udalosti do nemocnice. Následkom stretu bol vykoľajený rušeň 2-mi osami. Dňa 20. decembra počas jazdy osobného vlaku v úseku Lietavská Lúčka – Rajec došlo na priecestí s JIČ SP1946 k nárazu motorového vozidla do vlaku. Vozidlo narazilo do boku riadiaceho vozňa a bolo odrazené do priekopy vedľa mostíku. Nehodová udalosť sa zaobišla bez zranení. Cestujúci z vlaku boli odvezení evakuačným autobusom. Dňa 21. decembra pri odchode vlaku zo 7. koľaje v Žiline došlo na výhybke k vykoľajeniu dvoch koľajových vozidiel. Dňa 22. decembra počas jazdy vlaku v Strekove došlo na odchodovom zhlaví k vykoľajeniu dvoch vozňov. Dňa 25. decembra sa počas jazdy vlaku v úseku Kuchyňa – Rohožník vykoľajili dva vozne všetkými štyrmi nápravami. Po udalosti zostala značne poškodená železničná infraštruktúra – súvislé poškodenie podvalov a podkladníc v dĺžke 200 metrov. Dňa 27. decembra počas jazdy osobného vlaku v úseku Studený Potok – Matejovce pri Poprade došlo na priecestí s JIČ SP0265 k zrážke s motorovým vozidlom. Udalosť sa zaobišla bez zranenia účastníkov nehody.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR evidujú aj prípady vandalizmu a preto opätovne upozorňujú aj na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.Právne dokumenty