Železnice Slovenskej republiky


Žiadosť o ocenenie súpisu položiek


15.06.2022

Žiadosť o ocenenie súpisu položiek „Štúdia implementácie potrebných zmien IT prostredia ŽSR v súlade s požiadavkami projektu TTR“ pre účel stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

V súvislosti s pripravovaným verejným obstarávaním zákazky na poskytnutie služby s názvom Štúdia implementácie potrebných zmien IT prostredia ŽSR v súlade s požiadavkami projektu TTR, si Vás verejný obstarávateľ dovoľuje osloviť so žiadosťou o ocenenie súpisu položiek „Štúdia implementácie potrebných zmien IT prostredia ŽSR v súlade s požiadavkami projektu TTR“.

Túto žiadosť nie je možné považovať za prípravné trhové konzultácie v zmysle § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ použije tieto ocenené súpisy položiek ako podklad pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky tohto verejného obstarávania.

Prosíme Vás o zaslanie oceneného súpisu položiek do 22.06.2022.Právne dokumenty