Železnice Slovenskej republiky


ŽSR spustia nové zabezpečovacie zariadenie v úseku Sabinov - Lipany


29.01.2018

Železnice Slovenskej republiky dnes, t.j. 29. januára 2017 o 7,00 hod. začali práce na  železničnom priecestí  v obci Červenica pri Sabinove na miestnej komunikácii odbočujúcej z hlavnej cesty č.I/68 smerom do novej štvrte rodinných domov (jedinečné identifikačné číslo SP1632), ktoré sa nachádza v traťovom úseku Sabinov – Lipany. Na toto priecestie pribudne nové svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ), ktoré bude avizovať účastníkovi cestnej premávky prostredníctvom výstražnej svetelnej signalizácie prichádzajúci vlak. Práce potrvajú do piatka 16,30 hod. (2.2.2018).

Po celú dobu výluky až do aktivácie nového PZZ v km 43,902 v úseku Sabinov – Lipany bude vypnuté z činnosti aj PZZ na priecestí v km 43,307 (jedinečné identifikačné číslo SP1631), ktoré sa nachádza v obci Červenica pri Sabinove a ktoré križuje cestná komunikácia III.triedy smerom do obce Jakubova Voľa.

Práce na železničnom priecestí si nevyžiadali cestnú obchádzku. Na pozemnej komunikácii budú počas výluky osadené prenosné cestné dopravné značky „IP 30a - zmena miestnej úpravy“ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté“, ktoré budú podľa určenia rozhľadových pomerov doplnené o dopravné značky P 2 „Stoj, daj prednosť v jazde“. Práce budú realizované zamestnancami ŽSR.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

 Právne dokumenty