Železnice Slovenskej republiky


Pre cestujúcich so zníženou mobilitou


Zoznam železničných staníc vybavených zariadeniami pre cestujúcich so zníženou mobilitou

Pre ľahší prístup cestujúcich so zníženou mobilitou k vlakom osobnej dopravy, ŽSR zverejňujú zoznam železničných staníc vybavených takýmito zariadeniami, zdvíhacími plošinami a prístupovými cestami. 

 

 
 Právne dokumenty