Miestne dohovory pre dopravcov


Predpisové ustanovenia pre výkon prevádzky na hraničnom priechode Bratislava-Petržalka - Kittsee

Čaňa - Hidasnémeti

Miestna zmluva pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Čaňa (SR) – Hidasnémeti (HU) so zapracovanou zmenou č. 1 a 2, platnou od 1.7.2016

Príloha  1. - Telefónny zoznam  
Príloha  2. - Schematické nákresy ŽST Čaňa a ŽST Hidasnémeti      
Príloha  3. - Vzory písomných rozkazov ŽSR  a vzory textov písomných rozkazov     
Príloha  4. - Miestne podmienky BOZP v ŽST Čaňa a ŽST Hidasnémeti     
Príloha  5. - Typové správy pre výpravcov     
Príloha  6. - Typové vety pre elektrodispečerov    
Príloha 7. -  Schémy napájania a delenia trakčného vedenia na trati a v ŽST Čaňa

Čadca - Mosty u Jablunkova


Miestny dohovor pre pohraničnú trať a pohraničné stanice Čadca (SR) - Mosty u Jablunkova (ČR) účinný od 1.10.2022
Príloha 1 - Telefónny zoznam a kontakty, účinnosť od 1.10.2022
Príloha 2 - Schematické nákresy, účinnosť od 1.10.2022      
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov ŽSR a SŽ, účinnosť od 1.10.2022  
Príloha 4 - Výňatky z prevádzkových predpisov ŽSR a SŽ, účinnosť od 1.10.2022    
Príloha 5 - Zoznam súvisiacich dokumentov, účinnosť od 1.10.2022   

 

Fiľakovo – Somoskőújfalu

Miestna zmluva pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Fiľakovo (SR) – Somoskőújfalu (HU) - so zmenou č. 2 platnou od 1.10.2018

Príloha  1. - Telefónny zoznam ŽSR a MÁV    
Príloha  2. - Schematické nákresy ŽST Fiľakovo a ŽST Somoskőújfalu      
Príloha  3. - Vzory písomných rozkazov ŽSR  a vzory textov písomných rozkazov MÁV    
Príloha  4. - Miestne podmienky BOZP v ŽST Fiľakovo a ŽST Somoskőújfalu     
Príloha  5. - Typové správy pre výpravcov 
Príloha 6. - Povolenie na vstup do obvodu dráhy susedného MI
 

Holíč nad Moravou - Hodonín

Miestny dohovor na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Holíč nad Moravou (SR) - Hodonín (ČR) so zapracovanou zmenou č. 7, účinný od 01.11.2020

Príloha 1 - Telefónny zoznam a kontakty, zmena č. 7, účinná od 01.11.2020
Príloha 2 - Schéma ŽST Holíč nad Moravou
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov, zmena č. 7, účinná od 01.11.2020    
Príloha 4 – Výňatky z prevádzkových predpisov, zmena č. 7, účinná o d 01.11.2020      
Príloha 5 – Zoznam súvisiacich dokumentov   
      
   

Horné Srnie  - Vlárský průsmyk 

Miestny dohovor na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Horné Srnie (SR) - Vlárský průsmyk (ČR) so zapracovanou zmenou č. 7, účinný od 11.5.2020

Príloha 1 - Telefónny zoznam, účinná od 11.5.2020
Príloha 2 - Schematické nákresy dopravní, účinná od 11.5.2020    
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov SŽ a ŽSR, účinná od 11.5.2020    
Príloha 4 - Výňatky z prevádzkových predpisov SŽ a ŽSR, účinná od 11.5.2020
Príloha 5 - Zoznam súvisiacich dokumentov, účinná od 11.5.2020

 

Komárno - Komárom

Miestna zmluva na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Komárno (SR) – Komárom (HU) so zmenou č. - platná od 01.08.2018

Príloha 1 – Telefónne zoznamy ŽST Komárno a ŽST Komárom MÁV
Príloha 2 - Schémy ŽST Komárno a ŽST Komárom  
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov   
-          na ŽSR podľa predpisu Ž1   
-          na maďarských železniciach (MÁV) 
Príloha 4 – BOZP v ŽST Komárno a ŽST Komárom
Príloha 5 - Zoznam vzorových typových  správ pre výpravcov
 

Kúty - Lanžhot

Miestny dohovor pre pohraničnú trať a pohraničné stanice Kúty (SR) - Lanžhot (ČR)                                                                                                                                            so zapracovanou zmenou č. 1 účinnou od 01. 03. 2023 

Miestny dohovor pre pohraničnú trať a pohraničné stanice Kúty (SR) - Lanžhot (ČR) účinný od 20.08.2022                                                                                                                            Príloha 1 Telefónny zoznam a kontakty, účinná od 20.08.2022
Príloha 2 Schematické nákresy, účinná od 20.08.2022
Príloha 3 Vzory písomných rozkazov SŽ a ŽSR, účinná od 20.08.2022
Príloha 4 Výňatky z prevádzkových predpisov SŽ a ŽSR, účinná od 20.08.2022
Príloha 5 Zoznam súvisiacich dokumentov, účinná od 20.08.2022                                 

Lenartovce - Bánréve

Miestna zmluva pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Lenartovce (SR) – Bánréve (HU) - so zmenou č. 1 platnou od 1.10.2018

Príloha 1. - Telefónny zoznam    
Príloha 2. - Schematické nákresy ŽST Lenartovce a ŽST Bánréve     
Príloha 3. - Vzory písomných rozkazov a vzory textov písomných rozkazov    
Príloha 4. - Miestne podmienky BOZP v ŽST Lenartovce a ŽST Bánréve     
Príloha 5. - Zoznam vzorových typových správ pre výpravcov
Príloha 6. - Povolenie na vstup do obvodu dráhy susedného MI

 

Lúky pod Makytou - Horní Lideč

Miestny dohovor pre pohraničnú trať a pohraničné stanice Lúky po Makytou (SR) - Horní Lideč (ČR), účinnosť od  01. januára 2023

Príloha 1 - Telefónny zoznam a kontakty, účinnosť od 01. januára 2023
Príloha 2 - Schematické nákresy, účinnosť od 01. januára 2023
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov ŽSR a SŽ používaných na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Lúky pod Makytou (SR) - Horní Lideč (ČR), účinnosť od 01. januára 2023 
Príloha 4 - Výňatky z prevádzkových predpisov SŽ a ŽSR, účinnosť od 01. januára 2023
Príloha 5 - Zoznam súvisiacich dokumentov, účinnosť od 01. januára 2023

 

 

Medzilaborce - Lupków

Miestna zmluva na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Medzilaborce (SR) - Lupków (PL)   so zapracovanou 3. zmenou platná od 01.07.2017    
 
Príloha 1 - Telefónne zoznamy ŽST Medzilaborce a ŽST Lupków (PL)
Príloha 2 - Schémy ŽST Medzilaborce a ŽST Lupków  
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov   
-          na ŽSR podľa predpisu Ž1   
-          Rozkazy O, S (PL)     
-          Vyplnený rozkaz O PKP pre priecestia ŽSR
 Príloha 4 – Výňatky z predpisov
               Návestidlá a návesti v pohraničnej stanici Medzilaborce a na časti pohraničnej trate    
               Návestidlá a návesti v pohraničnej stanici Lupków a na časti pohraničnej trate    
Príloha 5 – BOZP v ŽST Medzilaborce a ŽST Lupków 
 

Plaveč - Muszyna

      
Miestna zmluva na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Plaveč (SR) - Muszyna (PL) so zapracovanou zmenou č. 7, účinná od 01.12.2020


Príloha 1 - Telefónne zoznamy ŽST Plaveč a ŽST Muszyna so zmenou č. 6    
Príloha 2 - Schémy ŽST PlavečPlaveč-Orlov a ŽST Muszyna zmena č. 4   
Príloha 3 - Povolenky a vzory písomných rozkazov   
-          na ŽSR podľa predpisu Ž1 so zmenou č. 6   
-          Rozkazy O, S (PL)     
Príloha 4 
     Návestidlá a návesti v pohraničnej stanici Plaveč a na časti pohraničnej trate so zmenou č. 6 
     Návestidlá a návesti v pohraničnej stanici Muszyna a na časti pohraničnej trate so zmenou č. 6
Príloha 5 - Miestne podmienky BOZP v ŽST Plaveč so zmenou č. 6 

 

Rajka - Rusovce

Miestna zmluva na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Rajka (HU) - Rusovce (SK) so zapracovanou zmenou č. 3 (platný od 1.3.2018)

Príloha 1 – Telefónny zoznam ŽST Rajka (GYSEV) a ŽST Rusovce (ŽSR)     
Príloha 2 - Schémy ŽST Rusovce
Príloha 2 - Schémy ŽST Rajka  
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov   
-          podľa predtlače   
-          texty    
Príloha 4 – BOZP v ŽST Rajka 
Príloha 4 – BOZP v ŽST Rusovce
Príloha 5 - Zoznam vzorových typových správ výpravcov  
Príloha 6 - Typové vety pre komunikáciu elektrodispečerov
Príloha 7 - Schémy napájania a delenia TV v ŽST Rusovce    
Príloha 7 - Schémy napájania a delenia TV v ŽST Rajka
                 - Schéma spínacej stanice na traťovom úseku Rajka - Rusovce    
 

Skalica na Slovensku - Sudoměřice nad Moravou

Miestny dohovor na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Skalica na Slovensku (SR) - Sudoměřice nad Moravou (ČR) účinný od 01.11.2021

Príloha 1 - Telefónny zoznam a kontakty, účinná od 01.11.2021
Príloha 2 - Schémy ŽST Skalica na Slovensku a ŽST Sudoměřice nad Moravou, účinná od 01.11.2021
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov SŽDC a ŽSR, účinná od 01.11.2021
Príloha 4 - Výňatky z prevádzkových predpisov SŽDC a ŽSR, účinná od 01.11.2021
Príloha 5 - Zoznam súvisiacich dokumentov, účinná od 01.11.2021

Skalité – Zwardoń

Miestna zmluva na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Skalité (SR) – Zwardoń (PL) so zmenami č. 1, 2 a 3

Príloha 1 - Telefónne zoznamy v ŽST Skalité a ŽST Zwardoń     
Príloha 2 - Schémy ŽST Skalitépriecestí a trate a ŽST Zwardoń   
Príloha 3 - Povolenky a vzory písomných rozkazov   
-          na ŽSR podľa predpisu Ž1         
-          Rozkazy (PKP)       
-          vyplnený vzor Rozkazu O na PKP   
Príloha 4
     Návestidlá a návesti v pohraničnej stanici Skalité na časti pohraničnej trate    
     Návestidlá a návesti v pohraničnej stanici Zwardoń a na časti pohraničnej trate     

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely


Miestna zmluva pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Slovenské Nové Mesto (SR) – Sátoraljaújhely (HU) platná od 15.7.2020 so zapracovanou zmenou č.3

Príloha 1. - Telefónny zoznam     
Príloha 2. - Schematické nákresy ŽST Slovenské Nové Mesto a ŽST Sátoraljaújhely       
Príloha 3. - Vzory písomných rozkazov ŽSR  a vzory textov písomných rozkazov MÁV    
Príloha 4. - Miestne podmienky BOZP v ŽST Slovenské Nové Mesto a ŽST Sátoraljaújhely      
Príloha 5. - Typové správy pre výpravcov v slovenčine a maďarčine    
Príloha 6. - Schémy napájania a delenia trakčného vedenia v ŽST Slovenské Nové MestoŽST Sátoraljaújhely
Príloha 7. - Povolenia na vstup do obvodu dráhy susedného manažéra infraštruktúry medzi ŽSR a MÁV

Štúrovo - Szob


Miestna zmluva pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na hraničnom priechode Štúrovo (SK) - Szob (HU) so zmenou č. 3 účinnou od 01.10.2022

Miestna zmluva pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach  Štúrovo (SR) – Szob (HU) so zmenami č. 1  a 2 
 
Príloha 1 – Telefónny zoznam ŽST Štúrovo a ŽST Szob
Príloha 2 - Schémy ŽST ŠtúrovoŽST Štúrovo tranzitná skupina a ŽST Szob
Príloha 2A – ŽST Štúrovo
Príloha 2B - ŽST Szob
Príloha 3 – Vzory textov písomných rozkazov od 1.6.2018
             -    na ŽSR podľa predpisu Ž1   
Príloha 4 – BOZP v  ŽST Štúrovo a ŽST Szob od 1.6.2018
Príloha 5 - Zoznam vzorových typových správ pri vzájomnej komunikácii výpravcov od 1.6.2018
Príloha 7 - Schéma TV Szob od 1.6.2018
Príloha 7 - Schéma TV Štúrovo 1 a 2  od 1.6.2018
Príloha 7 - Schéma TV Štúrovo tranzitná skupina od 1.6.2018
Príloha 8 - Postup pri výkone činností na TZZ AH 2000 na území Maďarska od 1.6.2018
Príloha 9 - Povolenie na vstup do obvodu dráhy susedného MI medzi ŽSR a MÁV_GySEV od 1.6.2018

 

Vrbovce - Velká nad Veličkou


Miestny dohovor pre pohraničnú trať a pohraničné stanice Vrbovce (SR) - Velká nad Veličkou (ČR), účinný od 01.03.2023 

Príloha 1 - Telefónny zoznam a kontakty, účinná od 01.03.2023
Príloha 2 - Schematické nákresy, účinná od 01.03.2023
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov SŽ a ŽSR používaných na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Velká nad Veličkou - Vrbovce, účinná od 01.03.2023
Príloha 4 - Výňatky z prevádzkových predpisov SŽ a ŽSR, účinná od 01.03.2023
Príloha 5 - Zoznam súvisiacich dokumentov, účinná od 01.03.2023

Miestny dohovor na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Vrbovce (SR) - Velká nad Veličkou (ČR) so zapracovanou zmenou č. 7, účinný od 01.02.2022 

Príloha 1 - Telefónny zoznam a kontakty, účinná od 01.02.2020
Príloha 2 - Schematické nákresy dopravní, zmena č.7 účinná od 01.02.2022
Príloha 2 - Schematické nákresy dopravní, účinná od 01.03.2019
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov na SŽDC a ŽSR
Príloha 4 - Výňatky z prevádzkových predpisov na SŽDC a ŽSR, zmena č. 7 účinná od 01.02.2022
Príloha 4 - Výňatky z prevádzkových predpisov na SŽDC a ŽSR 
Príloha 5 - Zoznam súvisiacich predpisov
 Dokumenty pre dopravcov