Miestne dohovory pre dopravcov


Predpisové ustanovenia pre výkon prevádzky na hraničnom priechode Bratislava-Petržalka - Kittsee

Predpisové ustanovenia pre výkon prevádzky na hraničnom priechode Devínska Nová Ves - Marchegg

Čaňa - Hidasnémeti

Miestna zmluva pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Čaňa (SR) – Hidasnémeti (HU) so zapracovanou zmenou č. 1 a 2, platnou od 1.7.2016

Príloha  1. - Telefónny zoznam  platná od 1.7.2016  
Príloha  2. - Schematické nákresy ŽST Čaňa a ŽST Hidasnémeti      
Príloha  3. - Vzory písomných rozkazov ŽSR  a vzory textov písomných rozkazov     
Príloha  4. - Miestne podmienky BOZP v ŽST Čaňa a ŽST Hidasnémeti     
Príloha  5. - Typové správy pre výpravcov     
Príloha  6. - Typové vety pre elektrodispečerov    
Príloha 7. -  Schémy napájania a delenia trakčného vedenia na trati a v ŽST Čaňa

Čadca - Mosty u Jablunkova

Miestny dohovor na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Čadca (SR) - Mosty u Jablunkova (CZ) so zapracovanou zmenou č. 6 platnou od 1.2.2019

Príloha 1 - Telefónny zoznam      
Príloha 2 - Schématické nákresy dopravní      
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov na SŽDC a ŽSR    
Príloha 4 - Výňatky z prevádzkových predpisov na SŽDC a ŽSR    
Príloha 5 - Zoznam súvisiacich predpisov   

Zmeny

Dohoda o vykonaní zmeny č. 6, platná od 1.2.2019

 

Fiľakovo – Somoskőújfalu

Miestna zmluva pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Fiľakovo (SR) – Somoskőújfalu (HU) - so zmenou č. 2 platnou od 1.10.2018

Príloha  1. - Telefónny zoznam ŽSR a MÁV    
Príloha  2. - Schematické nákresy ŽST Fiľakovo a ŽST Somoskőújfalu      
Príloha  3. - Vzory písomných rozkazov ŽSR  a vzory textov písomných rozkazov MÁV    
Príloha  4. - Miestne podmienky BOZP v ŽST Fiľakovo a ŽST Somoskőújfalu     
Príloha  5. - Typové správy pre výpravcov 
Príloha 6. - Povolenie na vstup do obvodu dráhy susedného MI

Zmeny
Zmena č. 2 - platná od 1.10.2018

Holíč nad Moravou - Hodonín

Miestny dohovor na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Holíč nad Moravou (SR) - Hodonín (CZ) so zapracovanou zmenou č. 3  platný od 1.6.2017
Miestny dohovor na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Holíč nad Moravou (SR) - Hodonín (CZ) so zapracovanou zmenou č. 4 platný od 1.3.2019
Príloha 1 – Telefónny zoznam a kontakty   
Príloha 2 - Schémy ŽST Holíč nad Moravou a Hodonín,    
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov      
Príloha 4 – Výňatky z prevádzkových predpisov      
Príloha 5 – Zoznam súvisiacich dokumentov   

Príloha 1 - Telefónny zoznam a kontakty od 1.3.2019

Príloha 2 - Schéma ŽST Holíč nad Moravou od 1.3.2019

Zmeny
Dohoda o zapracovaní zmeny č.3, platná od 1.6.2017

Dohoda o zapracovaní zmeny č. 4, platná od 1.3.2019

Horné Srnie  - Vlársky průsmyk 

Miestny dohovor na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Horné Srnie (SR) - Vlársky  průsmyk (CZ) so zapracovanou zmenou č. 5, platný od 1.2.2019  

Príloha 1 – Telefónny zoznam ŽSR - SŽDC
Príloha 1 - Telefónny zoznam od 1.2.2019
Príloha 2 - Schémy ŽST Horné Srnie a Vlársky průsmyk od 1.2.2019   
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov    
Príloha 4 – Výňatky z prevádzkových predpisov SŽDC a ŽSR
Príloha 5 – Zoznam súvisiacich dokumentov

Zmeny
Dohoda o zapracovaní zmeny č. 5, platná od 1.2.2019

Komárno - Komárom

Miestna zmluva na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Komárno (SR) – Komárom (HU) so zmenou č. - platná od 01.08.2018

Príloha 1 – Telefónne zoznamy ŽST Komárno a ŽST Komárom MÁV - platné od 01.08.2018
Príloha 2 - Schémy ŽST Komárno a ŽST Komárom  
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov   
-          na ŽSR podľa predpisu Ž1   
-          na maďarských železniciach (MÁV) 
Príloha 4 – BOZP v ŽST Komárno a ŽST Komárom
Príloha 5 - Zoznam vzorových typových  správ pre výpravcov

Zmeny

Zmena č. 1 platná od 01.06.2016

Zmena č. 2 platná od 01.08.2018

Kúty - Lanžhot

Miestny dohovor pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Kúty (SR) - Lanžhot (ČR) so zapracovanou zmenou č. 9 -  od 1.12.2018

Miestny dohovor pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Kúty (SR) - Lanžhot (ČR) so zapracovanou zmenou č. 10 -  od 1.3.2019
Príloha 1 Telefónny zoznam a kontakty od 1.12.2018
Príloha 1 Telefónny zoznam a kontakty od 1.3.2019
Príloha 2 Schematické nákresy od 1.12.2018
Príloha 3. - Vzory písomných rozkazov ŽSR a SŽDC 
Príloha 4. - Výňatky z prevádzkových predpisov ŽSR a SŽDC
Príloha 4. - Výňatky z prevádzkových predpisov ŽSR a SŽDC od: 15.5.2018
Príloha 5 Zoznam súvisiacich dokumentov od 1.12.2018

Zmeny
Dohoda o vykonaní zmeny č. 9 MD Kúty (SR) - Lanžhot (ČR)
Dohoda o vykonaní zmeny č. 10 MD Kúty (SR) - Lanžhot (ČR)

Lenartovce - Bánréve

Miestna zmluva pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Lenartovce (SR) – Bánréve (HU) - so zmenou č. 1 platnou od 1.10.2018

Príloha 1. - Telefónny zoznam    
Príloha 2. - Schematické nákresy ŽST Lenartovce a ŽST Bánréve     
Príloha 3. - Vzory písomných rozkazov a vzory textov písomných rozkazov    
Príloha 4. - Miestne podmienky BOZP v ŽST Lenartovce a ŽST Bánréve     
Príloha 5. - Zoznam vzorových typových správ pre výpravcov
Príloha 6. - Povolenie na vstup do obvodu dráhy susedného MI

Zmeny
Zmena č. 1 - platná od 1.10.2018 

 

Lúky pod Makytou - Horní Lideč

Miestny dohovor pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Lúky pod Makytou (SR) – Horní Lideč (ČR) so zapracovanou zmenou č. 2, platný od 1.6.2017
Miestny dohovor pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Lúky pod Makytou (SR) – Horní Lideč (ČR) so zapracovanou zmenou č. 3, platný od 1.3.2019
Príloha 1. - Telefónny zoznam 
Príloha 1 - Telefónny zoznam, platný od 1.3.2019
Príloha 2. - Schematické nákresy ŽST Lúky pod Makytou a Horní Lideč
Príloha 3. - Vzory písomných rozkazov ŽSR  a SŽDC   
Príloha 4. - Výňatky z prevádzkových predpisov ŽSR  a SŽDC    
Príloha 5. - Zoznam súvisiacich dokumentov   

Zmeny

Dohoda o vykonaní zmeny č. 2, platná od 1.6.2017
Dohoda o vykonaní zmeny č. 3, platná od 1.3.2019 

Medzilaborce - Lupków

Miestna zmluva na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Medzilaborce (SR) - Lupków (PL)   so zapracovanou 3. zmenou platná od 01.07.2017    
 
Príloha 1 - Telefónne zoznamy ŽST Medzilaborce a ŽST Lupków (PL)
Príloha 2 - Schémy ŽST Medzilaborce a ŽST Lupków  
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov   
-          na ŽSR podľa predpisu Ž1   
-          Rozkazy O, S (PL)     
-          Vyplnený rozkaz O PKP pre priecestia ŽSR
 Príloha 4 – Výňatky z predpisov
               Návestidlá a návesti v pohraničnej stanici Medzilaborce a na časti pohraničnej trate    
               Návestidlá a návesti v pohraničnej stanici Lupków a na časti pohraničnej trate    
Príloha 5 – BOZP v ŽST Medzilaborce a ŽST Lupków 

Zmeny

Zmena č.3  platná od 01.07.2017.

ničnej trati a v pohraničných staniciach Medzilaborc (SR) - Lupków (PL)   so zapracovanou 3. zmenou platná od 01.07.2017    
 
Príloha 1 - Telefónne zoznamy ŽST Medzilaborce a ŽST Lupków (PL)
Príloha 2 - Schémy ŽST Medzilaborce a ŽST Lupków  
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov   
-          na ŽSR podľa predpisu Ž1   
-          Rozkazy O, S (PL)     
-          Vyplnený rozkaz O PKP pre priecestia ŽSR
 Príloha 4 – Výňatky z predpisov
               Návestidlá a návesti v pohraničnej stanici Medzilaborce a na časti pohraničnej trate    
               Návestidlá a návesti v pohraničnej stanici Lupków a na časti pohraničnej trate    
Príloha 5 – BOZP v ŽST Medzilaborce a ŽST Lupków 

Zmeny

Zmena č.3  platná od 01.07.2017

Plaveč - Muszyna

Miestna zmluva na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Plaveč (SR) – Muszyna (PL) so zapracovanou zmenou č. 6      

Príloha 1 - Telefónne zoznamy ŽST Plaveč a ŽST Muszyna so zmenou č. 6    
Príloha 2 - Schémy ŽST PlavečPlaveč-Orlov a ŽST Muszyna zmena č. 4   
Príloha 3 - Povolenky a vzory písomných rozkazov   
-          na ŽSR podľa predpisu Ž1 so zmenou č. 6   
-          Rozkazy O, S (PL)     
Príloha 4 
     Návestidlá a návesti v pohraničnej stanici Plaveč a na časti pohraničnej trate so zmenou č. 6 
     Návestidlá a návesti v pohraničnej stanici Muszyna a na časti pohraničnej trate so zmenou č. 6
Príloha 5 - Miestne podmienky BOZP v ŽST Plaveč so zmenou č. 6 

 Zmeny

Zmena č. 4 platná od 1.11.2015
Zmena č.6 platná od 10.12.2017

Rajka - Rusovce

Miestna zmluva na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Rajka (HU) - Rusovce (SK) so zapracovanou zmenou č. 3 (platný od 1.3.2018)

Príloha 1 – Telefónny zoznam ŽST Rajka (GYSEV) a ŽST Rusovce (ŽSR)     
Príloha 2 - Schémy ŽST Rusovce
Príloha 2 - Schémy ŽST Rajka (platný od 1.3.2018)  
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov   
-          podľa predtlače   
-          texty    
Príloha 4 – BOZP v ŽST Rajka 
Príloha 4 – BOZP v ŽST Rusovce (platný od 1.3.2018) 
Príloha 5 - Zoznam vzorových typových správ výpravcov (platný od 1.3.2018)   
Príloha 6 - Typové vety pre komunikáciu elektrodispečerov
Príloha 7 - Schémy napájania a delenia TV v ŽST Rusovce    
Príloha 7 - Schémy napájania a delenia TV v ŽST Rajka (platný od 1.3.2018) 
                 - Schéma spínacej stanice na traťovom úseku Rajka - Rusovce    

Zmeny
Dohoda o vykonaní zmeny č.3, platná od 1.3.2018

Skalica na Slovensku - Sudoměřice nad Moravou

Miestny dohovor na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Skalica na Slovensku (SR) - Sudoměřice nad Moravou (CZ) sa zapracovanou zmenou č.3, platný od 1.6.2017    
Miestny dohovor na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Skalica na Slovensku (SR) - Sudoměřice nad Moravou (CZ) sa zapracovanou zmenou č 4, platný od 1.3.2019
Príloha 1- Telefónny zoznam a kontakty
Príloha 1 - Telefónny zoznam a kontakty, platný od 1.3.2019
Príloha 2 - Schémy ŽST Skalica na Slovensku a ŽST Sudoměřice nad Moravou 
Príloha 2 - Schémy ŽST Skalica na Slovensku a ŽST Sudoměřice nad Moravou, platné od 1.3.2019 
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov SŽDC a ŽSR
Príloha 4 - Výňatky z prevádzkových predpisov SŽDC a ŽSR
Príloha 5 - Zoznam súvisiacich dokumentov

Zmeny

Dohoda o vykonaní zmeny č. 3, platná od 1.6.2017
Dohoda o vykonaní zmeny č. 4, platná od 1.3.2019

Skalité – Zwardoń

Miestna zmluva na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Skalité (SR) – Zwardoń (PL) so zmenami č. 1, 2 a 3

Príloha 1 - Telefónne zoznamy v ŽST Skalité a ŽST Zwardoń     
Príloha 2 - Schémy ŽST Skalitépriecestí a trate a ŽST Zwardoń   
Príloha 3 - Povolenky a vzory písomných rozkazov   
-          na ŽSR podľa predpisu Ž1         
-          Rozkazy (PKP)       
-          vyplnený vzor Rozkazu O na PKP   
Príloha 4
     Návestidlá a návesti v pohraničnej stanici Skalité na časti pohraničnej trate    
     Návestidlá a návesti v pohraničnej stanici Zwardoń a na časti pohraničnej trate    

Zmeny

Zmena č. 3, platná od 1.4.2016    

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely


Miestna zmluva pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Slovenské Nové Mesto (SR) – Sátoraljaújhely (HU) platná od 1.7.2016

Príloha 1. - Telefónny zoznam    platná od 1.7.2016    
Príloha 2. - Schematické nákresy ŽST Slovenské Nové Mesto a ŽST Sátoraljaújhely       
Príloha 3. - Vzory písomných rozkazov ŽSR  a vzory textov písomných rozkazov MÁV    
Príloha 4. - Miestne podmienky BOZP v ŽST Slovenské Nové Mesto a ŽST Sátoraljaújhely      
Príloha 5. - Typové správy pre výpravcov v slovenčine a maďarčine    
Príloha 6. - Schémy napájania a delenia trakčného vedenia v ŽST Slovenské Nové Mesto

Štúrovo - Szob

Miestna zmluva pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach  Štúrovo (SR) – Szob (HU) 
Miestna zmluva pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach  Štúrovo (SR) – Szob (HU) od 1.6.2018 
 
Príloha 1 – Telefónny zoznam ŽST Štúrovo a ŽST Szob
Príloha 1 – Telefónny zoznam ŽST Štúrovo a ŽST Szob od 1.6.2018
Príloha 2 - Schémy ŽST ŠtúrovoŽST Štúrovo tranzitná skupina a ŽST Szob
Príloha 2 - Schémy ŽST ŠtúrovoŽST Štúrovo tranzitná skupina a ŽST Szob od 1.6.2018
Príloha 2A – ŽST Štúrovo
Príloha 2A – ŽST Štúrovo od 1.6.2018
Príloha 2B - ŽST Szob
Príloha 2B - ŽST Szob od 1.6.2018
Príloha 3 – Vzory textov písomných rozkazov  
Príloha 3 – Vzory textov písomných rozkazov od 1.6.2018
             -    na ŽSR podľa predpisu Ž1   
Príloha 4 – BOZP v  ŽST Štúrovo a ŽST Szob
Príloha 4 – BOZP v  ŽST Štúrovo a ŽST Szob od 1.6.2018
Príloha 5 - Zoznam vzorových typových správ pri vzájomnej komunikácii výpravcov od 1.6.2018
Príloha 7 - Schéma TV Szob od 1.6.2018
Príloha 7 - Schéma TV Štúrovo 1 a 2  od 1.6.2018
Príloha 7 - Schéma TV Štúrovo tranzitná skupina od 1.6.2018
Príloha 8 - Postup pri výkone činností na TZZ AH 2000 na území Maďarska od 1.6.2018
Príloha 9 - Povolenie na vstup do obvodu dráhy susedného MI medzi ŽSR a MÁV_GySEV od 1.6.2018

Zmeny
Zmena č. 2 - MZ Štúrovo - Szob od 1.6.2018

Vrbovce - Velká nad Veličkou

Miestny dohovor na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Vrbovce (SR) - Velká nad Veličkou (CZ) so zapracovanou zmenou č. 3, platný od 1.6.2017 
Miestny dohovor na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Vrbovce (SR) - Velká nad Veličkou (CZ) so zapracovanou zmenou č. 4, platný od 1.3.2019
Príloha 1 - Telefónny zoznam a kontakty
Príloha 1 - Telefónny zoznam a kontakty, platný od 1.3.2019
Príloha 2 - Schematické nákresy dopravní
Príloha 2 - Schematické nákresy dopravní, platné od 1.3.2019
Príloha 3 - Vzory písomných rozkazov na SŽDC a ŽSR 
Príloha 4 - Výňatky z prevádzkových predpisov na SŽDC a ŽSR 
Príloha 5 - Zoznam súvisiacich predpisov

Zmeny
Dohoda o vykonaní zmeny č. 3, platná od 1.6.2017
Dohoda o vykonaní zmeny č. 4, platná od 1.3.2019Dokumenty pre dopravcov